Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός διαγωνισμός «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (1/3/2017) ΕΔΩ.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, διενεργεί διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του ν. 4412/16 για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία υδραυλικών με προϋπολογισμό 120.921,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Μαρτίου 2017, ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr (προκηρύξεις) και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή του.

Τεύχη Δημοπράτησης: Για την συμμετοχή στον Ανοιχτό Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά τευχών δημοπράτησης. Το ΤΕΥΔ και τα υπολοιπα συμβατικά τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr (προκηρύξεις) και είναι ελεύθερη η ανάγνωση και η ανάκτησή τους.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, διατίθενται μέχρι 09-03-2017 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 – 452 21 – Ιωάννινα στο τηλ.: 2651087319 & 2651087344, Fax: 2651087449, αρμόδιες υπάλληλοι: κα Βασιλική Μαντζίλα & κα Βιολέτα Τζανίδη.

 

Βρείτε την προκήρυξη zipεδώ. (Ενημέρωση 3/1/2017, βλέπε διευκρινίσεις εδώ)

Για την μεταφόρτωση της οικονομικής προσφοράς και του ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην κάτωθι φόρμα:

Φόρμα καταγραφής - Ανοιχτός διαγωνισμός «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ
Επίθετο(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το επίθετό σας ...
Όνομα(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το όνομά σας ...
Επωνυμία εταιρείας
Παρακαλώ, εισάγετε την επωνυμία της εταιρείας σας...
Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το τηλέφωνό σας ...
fax
Παρακαλώ, εισάγετε το fax σας ...
Email(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το email σας...