Δευ25062018

Ενημέρωση:Δευ, 25 Ιουν 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός (διεθνής) ηλεκτρονικός διαγωνισμός, επιλογής Αναδόχου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει την, με ανοικτό (διεθνή) ηλεκτρονικό διαγωνισμό, επιλογής Αναδόχου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», με σφραγισμένες προσφορές, επί τη βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας, όπως παρατίθεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλης σχετικής Νομοθετικής Διάταξης, ως και της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που συνήψε με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παίδων (Παράρτημα Ιωαννίνων).

Περίληψη Διακήρυξης (λήψη)

ΕΕΕΣ (λήψη)

Διακήρυξη (λήψη)