Σαβ24022018

Ενημέρωση:Παρ, 23 Φεβ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το υποέργο «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 €, με Φ.Π.Α.

Τίτλος: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)».

Βρείτε τη διακήρυξη και το έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.