Παρ22092017

Ενημέρωση:Παρ, 22 Σεπ 2017 2pm

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου και του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 54.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τίτλος: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 54.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση υποέργων για την επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου και στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Βρείτε τη διακήρυξη και το έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.