Τρι17072018

Ενημέρωση:Παρ, 13 Ιουλ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός «Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 50.000,00 €

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 50.000,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1731 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οικ. έτους 2017.

 

Βρείτε την προκύρηξη εδώ.