Τρι17072018

Ενημέρωση:Παρ, 13 Ιουλ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα Σχολικά Έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019) με Δικαίωμα Τρίμηνης Παράτασης»

2.10.2017: Πρόσθετες διευκρινίσεις δρομολογίων στην προκήρυξη μεταφοράς μαθητών. Βρείτε τις διευκρινήσεις εδώ.

29.9.2017: Διευκρινίσεις δρομολογίων στην προκήρυξη μεταφοράς μαθητών. Βρείτε τις διευκρινήσεις εδώ.

25.9.2017: Διευκρινήσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων. Βρείτε τις διευκρινήσεις εδώ.

22.9.2017: Διευκρινήσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων. Βρείτε τις διευκρινήσεις εδώ.

19.9.2017: Παράταση καταλητικής ημερομηνίας προσφορών. Βρείτε την απόφαση εδώ.

15.9.2017: Βρείτε διευκρινήσεις σε ερωτήματα εδώ.

12.9.2017: Βρείτε διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό εδώ.

 

Αριθμός διακήρυξης: 85793/7207/22-08-2017
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 43952

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.