Δευ25062018

Ενημέρωση:Δευ, 25 Ιουν 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 €

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019».

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.