Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δημόσια διαβούλευση «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.»

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση

Θέμα: Τεχνικές Προδιαγραφές για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.» της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για να την επαναπροκήρυξη του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.» της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 104699/11422/29-09-2017 απόφασή της.
Μέσω της διαβούλευσης καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο των σχετικών προδιαγραφών. Η υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια που θα συγκεντρωθούν και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον αξιολογήσει κάποια σχόλια ως ορθά και εποικοδομητικά
Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: diavoulefsi.syd@php.gov.gr
Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και θα λήξει στις 16 Οκτωβρίου 2017.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός

Βρείτε το σχέδιο τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και την απόφαση διαβούλευσης εδώ.