Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)», προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ

17.11. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Βρείτε την ανακοίνωση εδώ.

14.11. Απαντήσεις σε υποβληθέντα αιτήματα-ερωτήματα: Βρείτε τις απαντήσεις εδώ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.