Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερόμενους για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς της, για το σχολικό έτος 2017-2018 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Βρείτε το έντυπο εδώ.