Τρι16012018

Ενημέρωση:Τρι, 16 Ιαν 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Κατασκευή Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό 521.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό 521.000,00 ΕΥΡΩ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2018,ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.