Τετ26092018

Ενημέρωση:Τρι, 25 Σεπ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι - Λίππας - Πλατανίων», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι- Λίππας –Πλατανίων», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Ιανουαρίου 2018,ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Ιανουαρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.