Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου διακηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου συνολικής επιφάνειας περίπου πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500τ.μ.), που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, για πέντε χρόνια.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις :

Στη πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας αίτηση ενδιαφέροντος όπως αυτή ορίζεται από την διακήρυξη, στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικού της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1 - Γρ. 239) υπόψη της Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει σε δημόσια συνεδρίαση προφορική φανερή μειοδοσία ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (ΠΑ. Πύρρου 1 Ιωάννινα) σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί.

Στην δημοπρασία θα συμμετέχουν μετά από σχετική πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους της διακήρυξης και τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων.

Το γραφείο θα είναι, συνολικής επιφάνειας περίπου πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500τ.μ.) και πρέπει να διαθέτει αυτόνομη ψύξη-θέρμανση, να τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας (Κτιριοδομικού Κανονισμού, ΝΟΚ, πυροπροστασίας, ΚΕΝΑΚ, ΚΑΝΕΠΕ, προσβασιμότητας ΑμεΑ, κ.ο.κ.). και να βρίσκεται σε απόσταση το ανώτατο τριακόσια μέτρα (300μ) από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, κτίριο Γεωργίου Σταύρου (Ανεξαρτησίας 146).

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω Υπηρεσία τις εργάσιμες ώρες και στο τηλέφωνο 2651 0 87232 (Πληροφορίες: Ν. Χάμος) ή στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στη Δ/νση www.php.gov.gr.

Διευκρίνηση: Η εγγυητική επιστολή που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης είναι ύψους 300,00 (Τριακόσια).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.