Κυρ17022019

Ενημέρωση:Παρ, 15 Φεβ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής-Μηλιωτάδες», με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του  έργου: «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής- Μηλιωτάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ.Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του  έργου: του έργου: ««Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής- Μηλιωτάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Μαρτίου 2018,ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.