Δευ24092018

Ενημέρωση:Δευ, 24 Σεπ 2018 9am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 918.500,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 918.500,00 ΕΥΡΩ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Μαρτίου 2018,ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Απριλίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.