Δευ24092018

Ενημέρωση:Δευ, 24 Σεπ 2018 9am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγίδιων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννινων) στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δ. Βορ. Τζουμέρκων»

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ. ΒΟΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 1.596.900,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2018,ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.