Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών

Βρείτε την πρόσκληση εδώ και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ.