Δευ23042018

Ενημέρωση:Δευ, 23 Απρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών

Βρείτε την πρόσκληση εδώ και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ.