Κυρ16122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών

Βρείτε την πρόσκληση εδώ και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ.