Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση εθνικής οδού από Μέτσοβο προς Κατάρα-Όρια νομού», με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση εθνικής οδού από Μέτσοβο προς Κατάρα-Όρια νομού», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη ,ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.