Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», με προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων του  έργου: «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», με συνολικό προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ.

Ως  καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Ιουνίου  2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Ιουνίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.