Τρι23072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων) μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά άλατος, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι την 08η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρες 09.00 π.μ. & 10.00 π.μ., αντίστοιχα, θα διενεργηθούν συνοπτικοί (πρόχειροι) μειοδοτικοί διαγωνισμοί, για την προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα), για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019, προϋπολογισμού 59.990,00 € και 59.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., αντίστοιχα, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)», του Ειδικού Φορέα 071, Κ.Α.Ε. 9459.

Οι διαγωνισμοί θα γίνουν στο γραφείο 232, του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και στο τηλέφωνο 26510 87 313 – Πληροφορίες: Μαυρογιώργος Δημήτριος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.php.gov.gr.

 

Βρείτε την προκηρύξη προμήθειας εδώ και την προκηρύξη μεταφοράς εδώ.