Τρι23072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας», με προϋπολογισμό 92.552,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 92.552,00 ΕΥΡΩ, με CPV: 45212361-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 74.610,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Αυγούστου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Αυγούστου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.