Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προσθήκη εγγράφου στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ

Επειδή εκ παραδρομής δεν περιλαμβανόταν το έντυπο του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στα αρχεία του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», που αναρτήθηκε στις 9 Αυγούστου 2018, βρείτε το σχετικό αρχείο εδώ και το σύνολο της διακήρυξης εδώ.