Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το έργο ADRION 5 SENSES

Διορθώμενη διακήρυξη (νέος κωδικός ΑΔΑΜ): Διορθώθηκε ο Συστημικός Αύξοντας Αριθμός στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (νέος κωδικός : 64107)

Βρείτε τα ενημερωμένα έγγραφα της προκήρυξης εδώ.