Σαβ23032019

Ενημέρωση:Παρ, 22 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό», με προϋπολογισμό 80.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό», με συνολικό προϋπολογισμό 80.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), με CPV: 45212361-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 64.452,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.