Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού καλεί τους ενδιαφερόμενους - ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων) μέχρι και 07/12/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 9:00-13:00
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα και 2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Βρείτε την ανακοίνωση - πρόσκληση εδώ και τα έντυπα εδώ.