Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» .

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη, διακήρυξη, υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ εδώ.