Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Προκήρυξης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Προκήρυξης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου» με την οποία διορθώνονται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία αποσφράγισης έτσι ώστε να συμφωνούνε με αυτές της διακήρυξης

ΚΑΙ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του ΤΕΥΔ, (ως προς τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ της ορθής επανάληψης της Προκήρυξης).

Βρείτε τα έγγραφα εδώ.