Δευ19082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός: «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου προς περιοχές δήμων Κόνιτσας, Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου προς περιοχές δήμων Κόνιτσας, Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με CPV: 4525900045233142-6 -“Εργασίες επισκευής οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 48.387,10€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 19-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Κατάθεση σφραγισμένων προσφορών στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Γρ. 358)

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.