Πεμ22032018

Ενημέρωση:Τετ, 21 Μαρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Μηχανικών Εγκαταστάσεων την Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 19 Μαρτίου 2018 91
Αμπελουργικό Μητρώο και Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 19 Μαρτίου 2018 104
Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/16-03-2018 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Μαρτίου 2018 203
Πρόσκληση για την ΕΙΔΙΚΗ 30/3/2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 16 Μαρτίου 2018 166
Πρόσκληση για την 10η/16-03-2018 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15 Μαρτίου 2018 224
Πίνακας αποφάσεων 3ης/14-3-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 15 Μαρτίου 2018 216
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε., πτηνοτροφικής μονάδας (αύξηση δυναμικότητας), Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»"Μπαλαντάνη Μαρία" 14 Μαρτίου 2018 193
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/12-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14 Μαρτίου 2018 233
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. , εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου του έργου : « Τροποποίηση ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής εγκατάστασης , ως προς το εκτρεφόμενο είδος, εγκατεστημένη στην Τ.Κ Νεοχωρίου, Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.»"Δημήτριος Σιαφάκας" 13 Μαρτίου 2018 212
Πρόσκληση για την 9η/12-03-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09 Μαρτίου 2018 369
Πρόσκληση για την 3η/14-3-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 09 Μαρτίου 2018 364
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας ,στο Βιοτεχνικό Πάρκο Τ.Δ. Γκρίκας, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» 07 Μαρτίου 2018 280
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικόν εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, 15.3.- 19.3.2018 07 Μαρτίου 2018 219
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας,θέση «Χανόπουλο»,Δ. Αρταίων/ Π.Ε.Άρτας»"Ευάγγελος Κολιός" 07 Μαρτίου 2018 220
Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/02-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Μαρτίου 2018 251
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Ανανέωσης/ Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου:« Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ,Β.Ι.Π.Ε. Ιωαννίνων ,Τ. Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.»«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» 06 Μαρτίου 2018 206
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης Μ.Π.Ε. του έργου:«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας,θέση «ΜΕΣΑΡΙΑ»,Τ.Κ. Χανόπουλου, Δ. Αρταίων»"Λεωνίδας Κολιός" 06 Μαρτίου 2018 192
Πρόσκληση της 8ης/02-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 02 Μαρτίου 2018 328
Άδειες φύτευσης νέων οινάμπελων για το έτος 2018 01 Μαρτίου 2018 293
Ανακοίνωση για την παράταση των συμβάσεων της μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Ηπείρου για το σχολικό έτος 2017-2018 28 Φεβρουαρίου 2018 300