Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 28η/23-09-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20 Σεπτεμβρίου 2019 109
Δημοσίευση Αίτησης Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, ΚΑΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΠ) 17 Σεπτεμβρίου 2019 110
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου 2019 17 Σεπτεμβρίου 2019 110
Περίληψη Πράξης Επιβολής Προστίμου ΣΕΛΕΚΤ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 12 Σεπτεμβρίου 2019 360
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για την Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Καπέρδα Ιωάννη του Βασιλείου. 10 Σεπτεμβρίου 2019 223
Διευρυμένα ωράρια φαρμακείων από 1.9.2019 έως 31.10.2019 09 Σεπτεμβρίου 2019 255
Περιφέρεια Ηπείρου -Interreg GREECE ITALY, Έργο CIAK, Δράσεις για τον Κινηματογράφο, Ιωάννινα 6-12 Σεπτεμβρίου 2019, Εκπαιδευτικό WORKSHOP Σεναριογραφίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 05 Σεπτεμβρίου 2019 321
Ανακοίνωση αποφάσεων της από 28-08-2019 συνεδρίασης της Επιτροής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. 04 Σεπτεμβρίου 2019 408
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 04 Σεπτεμβρίου 2019 356
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 04 Σεπτεμβρίου 2019 332
Ανάρτηση κατάστασης αποτελεσμάτων της αρίθμ. 117997/5615/01-08-2019 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη για ταξί 04 Σεπτεμβρίου 2019 389
Αίτηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, Ιωάννης Γκανιάτσας 03 Σεπτεμβρίου 2019 274
Ανακοίνωση αποφάσεων 11ης/1-9-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 02 Σεπτεμβρίου 2019 403
Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 30 Αυγούστου 2019 351
Αποφάσεις 10ης/28-8-2019 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 29 Αυγούστου 2019 305
Πρόσκληση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για εκλογή μελών Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 28 Αυγούστου 2019 287
Πρόσκληση για την 27η/29-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2019 301
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, θέση «Γιαννίτσι», Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»«ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 27 Αυγούστου 2019 198
Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων της αριθμ.πρωτ.:121272/8008/07-08-2019 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2019 με (ΑΔΑ:65ΨΞ7Λ9-ΡΛΤ) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου. 23 Αυγούστου 2019 383
Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 23 Αυγούστου 2019 346