Τετ26042017

Ενημέρωση:Τετ, 26 Απρ 2017 1pm

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου :«Μικρό υδροηλεκτρικό έργο,ρέμα «Σαλτσίρεμα»,Τ.Κ. Αγνάντων, Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας»« ΥΔΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ Ο.Ε.» . 25 Απριλίου 2017 61
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χείριστων Μηχανήματων Τεχνικών Έργων 3ης ειδικότητας την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 21 Απριλίου 2017 137
Ανακοίνωση αποφάσεων της 11ης/12-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13 Απριλίου 2017 395
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσηςεπί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, θέση «Στρογγυλός», Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας.«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.». 11 Απριλίου 2017 415
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης , επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: «Ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών (αργιλορυχείο),θέση Λιογκάτες,Τ.Κ. Σκανδάλου, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας.«ΥΙΟΙ Ν. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.». 11 Απριλίου 2017 414
Πρόσκληση για την 11η/12-04-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Απριλίου 2017 438
Ανακοίνωση Αποφάσεων 4ης/7-4-2017 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 10 Απριλίου 2017 498
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και κινητής μονάδας σπαστηροτριβείου, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 10 Απριλίου 2017 497
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ασύρματος κόμβος, θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΗ», Δ.Ε. Αχέροντα, Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.«RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.». 10 Απριλίου 2017 503
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου : «Ασύρματος κόμβος, θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», Δ.Ε Τετραφυλίας, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε 10 Απριλίου 2017 512
Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/05-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Απριλίου 2017 655
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων στις 7-4-2017 04 Απριλίου 2017 617
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ασύρματος κόμβος, θέση «Πλησίον Οικισμού Καταρράκτη», Δ.Ε Αγνάντων, Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων,Π. Ε. Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου."RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ." 04 Απριλίου 2017 404
Πρόσκληση για την 10η/05-04-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 04 Απριλίου 2017 401
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων Χείριστων Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 03 Απριλίου 2017 402
Πρόσκληση για την 4η/7-4-2017 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 31 Μαρτίου 2017 460
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης , στη θέση «Λύχνος» του Δ. Πάργας.«ENJOY LICHNOSBAY VILLAGE HOTEL AND APARTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 30 Μαρτίου 2017 436
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης της Μ.Π.Ε. που αφορά σε χοιροτροφική μονάδα, θέση «Λάκκα Τσιστίλι» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δ. Ζηρού."Έξαρχος Νικόλαος & Υιοί Ο.Ε.". 30 Μαρτίου 2017 416
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/27-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29 Μαρτίου 2017 497
Ανακοίνωση 3ης/27-3-2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 28 Μαρτίου 2017 464