Παρ22092017

Ενημέρωση:Παρ, 22 Σεπ 2017 2pm

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 29η/22-09-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 22 Σεπτεμβρίου 2017 54
Διεξαγωγή εξετάσεων υποψήφιων ηλεκτρολόγων Α ειδικότητας 1ης ομάδας την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 22 Σεπτεμβρίου 2017 39
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 22 Σεπτεμβρίου 2017 40
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ/15-09-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 21 Σεπτεμβρίου 2017 82
Διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 20 Σεπτεμβρίου 2017 97
Ανακοίνωση θεμάτων της 2ης/15-9-2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 19 Σεπτεμβρίου 2017 162
Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/14-09-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 18 Σεπτεμβρίου 2017 180
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού & ανάθεσης σύμβασης τεχνικού συμβούλου για την πράξη "Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α' Φάση)" 18 Σεπτεμβρίου 2017 184
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών στο κανάλι Νεοχωρίου, Δ.Ε. Αράχθου, Δ. Νικολάου Σκουφά, Π. Ε. Άρτας».Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Άρτας. 18 Σεπτεμβρίου 2017 142
Πρόσκληση για την 8η/22-09-2017 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 15 Σεπτεμβρίου 2017 298
Πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ειδικότητας 3 (Οδοστρωσίας) Ομάδας Α, 25 Σεπτεμβρίου 2017 15 Σεπτεμβρίου 2017 217
Πρόσκληση για την 7η/15-09-2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 15 Σεπτεμβρίου 2017 230
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:«Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής,θέση με κωδική ονομασία «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ», Δ. Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων»«DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 13 Σεπτεμβρίου 2017 259
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης Π.Ο. του έργου:«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία «1105519 ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ », θέση «Κιούρια Αρμάτων», Δ. Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων.«VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 13 Σεπτεμβρίου 2017 231
Πρόσκληση για την 28η/14-09-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 13 Σεπτεμβρίου 2017 257
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων και πρόσκληση προσκόμησης δικαιολογητικών 12 Σεπτεμβρίου 2017 314
Ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 12 Σεπτεμβρίου 2017 177
Hλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής 2017 11 Σεπτεμβρίου 2017 234
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: « Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ Β», κωδικό θέσης 3006181, Δήμος Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.»«DIGEA–ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 06 Σεπτεμβρίου 2017 324
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: « Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ», κωδικό θέσης 3006043, Δήμος Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.»«DIGEA–ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 06 Σεπτεμβρίου 2017 287