Πεμ23112017

Ενημέρωση:Τετ, 22 Νοε 2017 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων από Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017 22 Νοεμβρίου 2017 44
Ανακοίνωση αποφάσεων της 38ης/20-11-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 21 Νοεμβρίου 2017 72
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης-ανανέωσης-κωδικοποίησης ΑΕΠΟ, της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος,θέση «Εικόνες- Πουρνάρι» Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων.«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.». 21 Νοεμβρίου 2017 82
Πρόσκληση για την 38η/20-11-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17 Νοεμβρίου 2017 162
Εεξετάσεις υποψηφίων Συγκολλητών την Παρασκευή , 24 Νοεμβρίου 2017 17 Νοεμβρίου 2017 132
27ο Συνέδριο Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων 16 Νοεμβρίου 2017 164
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Π.Ο. του έργου: "Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, κωδική ονομασία "ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ 1105526", Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας"" VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ" 15 Νοεμβρίου 2017 142
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. ,εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου Τροποποίησης Π.Ο. του έργου«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , κωδική ονομασία «1411- ΜΟΝΟΛΙΘΙΟ», Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π. Ε. Ιωαννίνων""WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 15 Νοεμβρίου 2017 169
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής για το 2018 13 Νοεμβρίου 2017 293
Θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 10 Νοεμβρίου 2017 261
Πρόσκληση για την 8η/15-11-2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 10 Νοεμβρίου 2017 276
Ανακοίνωση αποφάσεων της 37ης/08-11-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 10 Νοεμβρίου 2017 309
Ανακοίνωση αποφάσεων της 37ης/08-112017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 10 Νοεμβρίου 2017 263
Πίνακας αποφάσεων 10ης/8-11-2017 Ειδικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 09 Νοεμβρίου 2017 232
Πίνακας αποφάσεων 9ης/8-11-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 09 Νοεμβρίου 2017 217
Εξετάσεις υποψηφίων Υδραυλικών την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 07 Νοεμβρίου 2017 277
Πρόσκληση για την 37η/08-11-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 07 Νοεμβρίου 2017 314
Εξετάσεις υποψηφίων Μηχανικών Εγκαταστάσεων την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 06 Νοεμβρίου 2017 274
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών βιολογικής γεωργίας 06 Νοεμβρίου 2017 267
Ανακοίνωση αποφάσεων της 36ης/02-11-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 03 Νοεμβρίου 2017 360