Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 10η/28-8-2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 22 Αυγούστου 2019 31
Ανακοίνωση-Πρόσκηση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση βιοαερίου, θέση ΄΄ΧΑΛΙΚΙΑ-ΜΠΟΊΔΑ ΜΑΥΡΗ΄΄, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Π. Η.""ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ.- ΝΤΑΤΣΗΣ Ε. 22 Αυγούστου 2019 10
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: "Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, θέση ΄΄Μπόιδα Μαυρή΄΄, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Π. Ηπείρου""ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε." 22 Αυγούστου 2019 30
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, Ανανέωσης-τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: " Επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού, Δ.Δ. Ελληνικού , Δ. Βορείων Τζουμέρκων, ΠΕ Ιωαννίνων" «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΣΔΑ), 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 21 Αυγούστου 2019 22
Ανακοίνωση-πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, που αφορά στην ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου: «Πτηνοτροφική μονάδα με υδρογεώτρηση, θέση «Λάμπρα», Τ.Κ. Ράχης, Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. "Παναγιώτης Πορτοβάρας" 21 Αυγούστου 2019 48
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την ανανέωση ΑΕΠΟ, που αφορά στην εγκατάσταση ετοίμου σκυροδέματος με γεώτρηση, θέση "Πλάκες', Τ.Κ. Φιλοθέης, Δ. Αρταίων. "ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε." 21 Αυγούστου 2019 62
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»"Ασήμω Δελλή" 20 Αυγούστου 2019 44
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου:« Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» "Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης" 20 Αυγούστου 2019 39
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ: " Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «Μπουσούλιζα», Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου""Κόκκαλης Ζήκος του Χρήστου" 20 Αυγούστου 2019 21
Πρόσκληση για την 26η/21-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Αυγούστου 2019 99
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο 13 Αυγούστου 2019 200
Ανακοίνωση αποφάσεων της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 09 Αυγούστου 2019 266
Οριστικός κατάλογος ένταξης δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη Δράση Περιφέρειας Ηπείρου "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών" 07 Αυγούστου 2019 285
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 07 Αυγούστου 2019 298
Πρόσκληση για την 25η/08-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 07 Αυγούστου 2019 295
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Τ.Ο.Ε.Β ΠΟΡΟΥ 05 Αυγούστου 2019 362
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ :"Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση Όρμος Νενούδα, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας,Περιφέρειας Ηπείρου»«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.» 31 Ιουλίου 2019 324
Ανακοίνωση αποφάσεων της 24ης/29-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31 Ιουλίου 2019 468
Πρόσκληση για την 24η/29-07-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 26 Ιουλίου 2019 493
Ορισμός αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ 2014-2020 23 Ιουλίου 2019 444