Παρ19042019

Ενημέρωση:Πεμ, 18 Απρ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Άρτας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 09 Ιανουαρίου 2015 466
Πρόσκληση για την 1η/12-01-2015 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 09 Ιανουαρίου 2015 363
Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Πρέβεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 08 Ιανουαρίου 2015 480
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.(εκτός διαβούλευσης) Τροποποίησης της αρ. πρωτ. οικ. 170282/3011/1.08.2007 ΚΥΑ «Έ.Π.Ο. α)επέκταση υφιστάμενης μονάδας χελοκαλλιέργειας β) κατασκευή μονάδας εκτροφής κεφάλων, γ) κατασκευή μονάδας εκτροφής τιλάπιας δ) των απαραίτητω 08 Ιανουαρίου 2015 220
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.(εκτός διαβούλευσης) Τροποποίησης της αρ. 745/21-03-2006 απόφασης για το έργο : «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο ρέμα Σγάρας, του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.». 08 Ιανουαρίου 2015 336
Πρόσκληση για την 1η/09-01-2015 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 08 Ιανουαρίου 2015 499
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 07 Ιανουαρίου 2015 614
Ανακοίνωση αποφάσεων της 41ης/30-12-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2014 398
Πρόσκληση για την 41η/30-12-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29 Δεκεμβρίου 2014 429
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 40ης/22-12-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 24 Δεκεμβρίου 2014 490
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9ΗΣ/22-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 22 Δεκεμβρίου 2014 466
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 13ης/19-12-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 22 Δεκεμβρίου 2014 408
Πρόσκληση για την 40η/22-12-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Δεκεμβρίου 2014 520
Πρόσκληση για την 9η/22-12-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 18 Δεκεμβρίου 2014 447
Ανακοίνωση αποφάσεων της 39ης/15-12-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17 Δεκεμβρίου 2014 451
Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ., φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης Μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου : «Λειτουργία υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων γάλακτος , στη θέση «Νεγρέσι», της Τ.Κ. Αμμότοπος 16 Δεκεμβρίου 2014 229
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ/9-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 Δεκεμβρίου 2014 335
Διεξαγωγή θεωρητικών και των πρακτικών εξετάσεων, για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β, 16 & 17 Δεκεμβρίου 2014 16 Δεκεμβρίου 2014 233
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων απόκτησης αδειών τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας 15 Δεκεμβρίου 2014 268
Διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων απόκτησης αδειών εγκαταστατών εγκαταστάσεων καύσης 15 Δεκεμβρίου 2014 271