Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. (εκτός διαβούλευσης)απόφασης ανανέωσης- εναρμόνισης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης (camping),στη θέση «Ριζά», της Δ.Ε. Πρέβεζας του Δ. Πρέβεζας."Ιωσήφ Χριστ 12 Μαρτίου 2015 291
Πρόσκληση για την 7η/12-03-2015 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπέιρου 11 Μαρτίου 2015 567
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. -έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα,αγροτεμάχιο Γαρδικίου,θέση «ΠΟΓΚΑ», του Δήμου Σουλίου , Π. Ε. Θεσπρωτίας»«SYNGAS POWER P.C. ». 04 Μαρτίου 2015 506
Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/27-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 02 Μαρτίου 2015 619
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου: «Υφιστάμενη τουριστική κατασκήνωση (camping), με την επωνυμία “ENJOY ΛΥΧΝΟΣ" , στη θέση «ΛΥΧΝΟΣ» , της Δ.Ε. Πάργας, του Δ. Πάργας, Π.Ε. Π 02 Μαρτίου 2015 376
Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 116469/4776/21-1-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 24-12-2012) απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνισ 27 Φεβρουαρίου 2015 248
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 2ης /25-2-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 2015 364
Πρόσκληση για την 6η/27-02-2015 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπέιρου 26 Φεβρουαρίου 2015 439
Ανακοίνωση αναβολής συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 24 Φεβρουαρίου 2015 281
Πρόσκληση 2ης/25-02-2015 Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 21 Φεβρουαρίου 2015 354
Θεωρητικές Πρακτικές εξετάσεις, για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β, 18, 19, 20, 24,25, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2015 20 Φεβρουαρίου 2015 322
Ανακοίνωση αποφάσεων της 5ης/19-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20 Φεβρουαρίου 2015 551
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 25-2-2015 20 Φεβρουαρίου 2015 374
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ/4-2-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20 Φεβρουαρίου 2015 264
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων, για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών εγκαταστατών εγκαταστάσεων καύσης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 18 Φεβρουαρίου 2015 239
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β, στις 18, 19 & 20 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου 2015 297
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 17 Φεβρουαρίου 2015 453
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ/11-02-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 16 Φεβρουαρίου 2015 355
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. , έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί του περιεχομένου της φακέλου (ΜΠΕ)του έργου : «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση «Λούτσα», της Τ.Κ. Νέας Σινώπης, Δήμος Πρέβεζας»«Α. & Ε. ΚΑΝΙΩΡΗΣ Ο.Ε.». 11 Φεβρουαρίου 2015 317
Ανακοίνωση-πρόσκληση Π.Σ.(εκτός διαβούλευσης)για την τροποποίηση- εναρμόνιση με την νέα νομοθεσία της αρ. 1078/2003 απόφασης Ε.Π.Ο. υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με υδρογεώτρηση, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ»,Τ.Κ. Ασφάκας, Δ.Ε. Εκάλης, Δ. Ζίτσας. "Κοσμάς Παπαβα 09 Φεβρουαρίου 2015 234