Τρι19032019

Ενημέρωση:Τρι, 19 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 41008/2749/10-11-2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εναρμόνιση αυτής με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την διαχείριση των υγρών αποβλήτων) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, 14 Ιουλίου 2014 213
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 6ης /7-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 08 Ιουλίου 2014 386
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 21ης/02-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07 Ιουλίου 2014 474
Πρόσκληση για την 5η/07-07-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 04 Ιουλίου 2014 614
Πρόσκληση για την 6η/7-7-2014 συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 01 Ιουλίου 2014 466
Ανακοίνωση Π.Σ., Μελέτης για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, συνολικής δυναμικότητας 230 τόνων/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε έκταση 20 στρ. στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας Σαγιάδας του (πρώην) Δήμου 01 Ιουλίου 2014 227
Ανακοίνωση -Πρόσκληση Π.Σ., Μελέτης για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου μονάδας εκτροφής χελιών, στην περιοχή «ΒΑΛΤΟΣ –ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ», Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δ. Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, (ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε). 01 Ιουλίου 2014 325
Ανακοίνωση Π.Σ. για την τροποποίηση της υπ'αριθ. 141564/25-07-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου: "Ιόνια Οδός: Βόρειο Άκρο παράκαμψης Αγρινίου(Κουβαράς)-Νότιο Άκρο παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο παράκαμψης Άρτας ( Φιλιππιά 01 Ιουλίου 2014 351
Πρόσκληση για την 21η/02-07-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουνίου 2014 495
Ανακοίνωση αποφάσεων της 20ης/25-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 27 Ιουνίου 2014 596
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου:«Διαμόρφωση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας προς Μουσιωτίτσα στη Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δήμου Δωδώνης Π.Ε.Ιωαννίνων" 27 Ιουνίου 2014 319
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου:«Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ( ΣΜΑ) Ιωαννίνων στη θέση "Μπούφος-ασφακούλα", Τ.Κ. Μπάφρας, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε.Ιωαννίνων» 27 Ιουνίου 2014 235
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου:«Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ( ΣΜΑ) Άρτας στη θέση Λεροπούλα Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού Π.Ε.Πρέβεζας» 27 Ιουνίου 2014 246
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τροποποίησης απόφασης Ε.Π.Ο., που αφορά βιομηχανία παραγωγής & αποθήκευσης πλαστικών φιαλών και αποθήκευσης νερού & αναψυκτικών στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, εταιρείας "ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ". 26 Ιουνίου 2014 271
Άνοιγμα οικονομικών προσφορών ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015 24 Ιουνίου 2014 248
Πρόσκληση για την 20η/15-06-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23 Ιουνίου 2014 452
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β 19 Ιουνίου 2014 366
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών 19 Ιουνίου 2014 365
Ανακοίνωση αποφάσεων της 19ης/13-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Ιουνίου 2014 533
Ανακοίνωση αποφάσεων της 18ης/10-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιουνίου 2014 647