Δευ19032018

Ενημέρωση:Δευ, 19 Μαρ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"«KIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε.». 30 Οκτωβρίου 2017 235
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"«BIOMETHANE M.I.K.E.». 30 Οκτωβρίου 2017 231
Πρόσκληση για την 35η/30-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 27 Οκτωβρίου 2017 359
Πρόσκληση για την 34η/27-10-2017 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 26 Οκτωβρίου 2017 398
Ανακοίνωση θεμάτων της 3ης/26-10-2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 26 Οκτωβρίου 2017 297
Εξετάσεις υποψηφίων Συγκολλητών την Τρίτη , 31 Οκτωβρίου 2017 24 Οκτωβρίου 2017 378
Ανακοίνωση αποφάσεων της 33ης/20-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 23 Οκτωβρίου 2017 384
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά- βιοέλαια, Τ.Κ. Μαρίνας, Δ. Ηγουμενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας."RDL ENERG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 23 Οκτωβρίου 2017 331
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου, που αφορά χοιροτροφική μονάδα στη θέση «Λάκκα Τσιστίλι»,Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας."Έξαρχος Νικόλαος & Υιοί Ο.Ε." 23 Οκτωβρίου 2017 302
Πρόσκληση για την 33η/20-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Οκτωβρίου 2017 467
Ανακοίνωση αποφάσεων της 32ης/13-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Οκτωβρίου 2017 637
Πρόσκληση για την 32η/13-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 12 Οκτωβρίου 2017 586
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Τροποποίησης-Ανανέωσης Π.Ο, που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενου σταθμού ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας και ευζυρωνικότητας, Δ.Ε. Τετραφυλίας, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας."Ο.Τ.Ε. Α.Ε.". 10 Οκτωβρίου 2017 504
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ, έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:«Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «Πλησίον Οικισμού Θεοδωριανά», Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων,Π. Ε. Άρτας«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.» . 09 Οκτωβρίου 2017 562
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:"Μετεγκατάσταση και αύξηση θαλάσσιας έκτασης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, Λωρίδα Σαγιάδας, Π. Ε. Θεσπρωτίας""ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε." 09 Οκτωβρίου 2017 550
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Τροποποίησης/Ανανέωσης Π.Ο. του έργου :«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας,κωδική ονομασία «2004- ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», Δήμου Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 09 Οκτωβρίου 2017 501
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Βλαχέρνας Άρτας."Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής & Ημιορεινής Περιοχής του Ν. Άρτας" 09 Οκτωβρίου 2017 475
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 06 Οκτωβρίου 2017 652
Ανακοίνωση αποφάσεων της 31ης/04-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Οκτωβρίου 2017 1229
Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 04 Οκτωβρίου 2017 550