Σαβ19102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου που αφορά στην εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, με υδρογεώτρηση, Τ.Κ. Ψαθοτοπίου, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»"Κωνσταντίνος Δημητρίου" 13 Μαΐου 2019 426
Ανακοίνωση αποφάσεων της 15ης/09-05-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13 Μαΐου 2019 512
Διενέργεια εξετάσεων Υποψήφιων Ψυκτικών της Περιφέρειας Ηπείρου, 21 και 22 Μαΐου 10 Μαΐου 2019 441
Διευκρινίσεις για την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» 08 Μαΐου 2019 419
Πρόσκληση για την 15η/09-05-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 08 Μαΐου 2019 525
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης που αφορά στην ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων , Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΥ- ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΗ. 06 Μαΐου 2019 419
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης που αφορά στην τροποποίηση Μ.Π.Ε. εργοστασίου παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πλαστικών ειδών συσκευασίας τροφίμων, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων.«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΒΕΕ» 06 Μαΐου 2019 415
Ανακοίνωση- Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, που αφορά στην Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. πτηνοτροφικής μονάδας, ορνίθων αυγοπαραγωγής,θέση «Μακρύτσαιρο», Τ.Κ. Μπάφρας, Δήμου Ιωαννιτών.«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» 30 Απριλίου 2019 652
Ανακοίνωση αποφάσεων της 14ης/23-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 25 Απριλίου 2019 865
Διευρυμένα ωράρια φαρμακείων από 1.5.2019 έως 30.6.2019 24 Απριλίου 2019 751
Ανακοίνωση- Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, που αφορά στην Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. πτηνοτροφικής μονάδας, στην Τ.Κ. Κοσμηράς, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δήμου Ιωαννιτών.«Γιώργος Μπλέτσας & ΣΙΑ Ε.Ε.» 24 Απριλίου 2019 715
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου» 23 Απριλίου 2019 770
Ενημέρωση σε σχέση με το διαγωνισμό «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» 22 Απριλίου 2019 772
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση επαγγελματικής Άδειας 07, 08 και 09 Μαΐου 2019 22 Απριλίου 2019 801
Πρόσκληση για την 14η/23-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 22 Απριλίου 2019 838
Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ» 18 Απριλίου 2019 791
Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/10-04-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. 17 Απριλίου 2019 876
Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/12-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 15 Απριλίου 2019 803
Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου μηνός Μαρτίου 2019 12 Απριλίου 2019 585
Ανακοίνωση θεμάτων 6ης/10-4-2019 Τακτικής συνεδρίασης Π.Σ. 11 Απριλίου 2019 622