Τρι23042019

Ενημέρωση:Τρι, 23 Απρ 2019 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: "Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, θέση "Ομορφάδα", Τ.Κ. Γυμνότοπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας""Αθανασόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου" 05 Δεκεμβρίου 2018 476
Ανακοίνωση αποφάσεων της 39ης/30-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 04 Δεκεμβρίου 2018 495
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Ψυκτικών της Περιφέρειας Ηπείρου την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 03 Δεκεμβρίου 2018 443
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Μηχανικών Εγκαταστάσεων την Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 30 Νοεμβρίου 2018 457
Οριστικός πίνακας ένταξης Δικαιούχων «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» 29 Νοεμβρίου 2018 522
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης τροποποίησης ΑΕΠΟ, μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ,θέση «Ακρωτήρι Παγανιάς», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» 29 Νοεμβρίου 2018 428
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης τροποποίησης ΑΕΠΟ, μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ,θέση «Όρμος Χαλκιάς και Κούραμος», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» 29 Νοεμβρίου 2018 330
Πρόσκληση για την 39η/30-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29 Νοεμβρίου 2018 430
Πίνακας αποφάσεων 13ης/23-11-2018 Ειδικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Νοεμβρίου 2018 489
Πίνακας αποφάσεων 12ης/23-11-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Νοεμβρίου 2018 463
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης,του έργου:«Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση « Ακρωτήριο Νενούδα», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» 26 Νοεμβρίου 2018 326
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, για την τροποποίηση Μ.Π.Ε.του έργου:"Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μανολιάσης, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων"«VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» 26 Νοεμβρίου 2018 263
Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, Παππάς Ιωάννης 26 Νοεμβρίου 2018 299
Ανακοίνωση αποφάσεων της 38ης/21-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22 Νοεμβρίου 2018 480
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 22 Νοεμβρίου 2018 274
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης ορνίθων πάχυνσης, θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου, Δ.Ε. Βλαχέρνας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.» 21 Νοεμβρίου 2018 304
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 20 Νοεμβρίου 2018 305
Πρόσκληση για την 38η/21-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20 Νοεμβρίου 2018 408
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων – ΜΕΕΓΦ 20 Νοεμβρίου 2018 391
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: "Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση «Χασομέρι», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.""EPIRUS PLAZA Ε.Π.Ε." 19 Νοεμβρίου 2018 282