Τρι16072019

Ενημέρωση:Τρι, 16 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 35η/06-11-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 04 Νοεμβρίου 2014 547
Ανακοίνωση αποφάσεων της 34ης/29-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31 Οκτωβρίου 2014 564
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για τη Μ.Π.Ε. του έργου:«Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης "IΟΑΝΝΙΝΑ(1000340)", στη θέση ύψωμα «Λυκοτόπι», στο Δήμο Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων»«VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε. 31 Οκτωβρίου 2014 230
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 11ης /29-10-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 31 Οκτωβρίου 2014 398
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ/29-10-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 30 Οκτωβρίου 2014 551
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για τη Μ.Π.Ε.:"Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση "Γεροφώτη ή Φράξια", Δ.Ε. Πρέβεζας,Δ Πρέβεζας""Α.&Ε. Κανιώρης Ο.Ε." 27 Οκτωβρίου 2014 302
Πρόσκληση για την 34η/29-10-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπέιρου 27 Οκτωβρίου 2014 554
Πρόσκληση 11ης/29-10-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 23 Οκτωβρίου 2014 344
Ανακοίνωση αποφάσεων της 33ης/21-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 23 Οκτωβρίου 2014 399
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Τροποποίησης Π.Ο. του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης "ΚΑΤΑΡΑ (1001324)", στη θέση ύψωμα «Ψηλό Βουνό», στο Δήμο Μετσόβου Π. Ε. Ιωαννίνων»«VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.». 22 Οκτωβρίου 2014 220
Πρόσκληση για την 33η/21-10-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17 Οκτωβρίου 2014 397
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μ.Π.Ε. του έργου,"Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (1003175)», στη θέση «Καραβέσι» στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων" «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». 17 Οκτωβρίου 2014 267
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μ.Π.Ε. του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΟΛΗ 3-1410», σε θέση πλησίον Μαρμάρων , Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων»«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». 17 Οκτωβρίου 2014 242
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μ. Π. Ε. του έργου, : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «219 Λιγκιάδες», στη θέση «Όρος Μιτσικέλι», πλησίον Λιγκιάδων του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων»«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». 17 Οκτωβρίου 2014 229
Δελτίο τύπου MedLS 16 Οκτωβρίου 2014 377
Ανακοίνωση αποφάσεων της 32ης/14-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Οκτωβρίου 2014 427
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου :«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «ΣΤΑΥΡΩΤΟ (1002446)», στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «CO 14 Οκτωβρίου 2014 318
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «ΑΝΩ ΡΟΝΙΤΣΑ (1000446)», στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 14 Οκτωβρίου 2014 275
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «ΜΟΝΟΛΙΘΙ (1001411)», στη θέση πλησίον Μονολίθι, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων».«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ 14 Οκτωβρίου 2014 243
Πρόσκληση για την 32η/14-10-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 13 Οκτωβρίου 2014 580