Τετ24042019

Ενημέρωση:Τετ, 24 Απρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
ΣΜΠΕ: Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 04 Αυγούστου 2014 1354
Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/30-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 01 Αυγούστου 2014 510
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 7ης /30-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 31 Ιουλίου 2014 350
Ανακοίνωση-πρόσκληση Π.Σ. για τη Μ.Π.Ε. του έργου :«Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΕΛΕΟΥΣΑ (1002442)», στη θέση ύψωμα «Κυραλέξη», στο Δήμο Ιωαννιτών Π. Ε. Ιωαννίνων», «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.». 31 Ιουλίου 2014 249
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδας Β 29 Ιουλίου 2014 358
Πρόσκληση για την 23η/30-07-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Ιουλίου 2014 573
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διαμόρφωση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας προς Παντάνασσα στη Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού , Π. Ε. Πρέβεζας».- Περιφέρεια Ηπείρου.. 28 Ιουλίου 2014 285
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου : « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό 1004864-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, στο Δήμο Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων» « VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Τ.Τ.». 28 Ιουλίου 2014 324
Πρόσκληση 7ης/30-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 24 Ιουλίου 2014 343
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 126894/1320/20.05.2011 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 4ΑΘ20-Κ), «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης χερσαίας μονάδας, που θα περιλαμβάνει :α) ιχθυοκαλλιέργεια χελιού, οξύρρυγχου, κυπ 23 Ιουλίου 2014 212
Ανακοίνωση αποφάσεων της 22ης/16-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18 Ιουλίου 2014 473
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 5ης/07-07-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 15 Ιουλίου 2014 641
Πρόσκληση για την 22η/16-07-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 14 Ιουλίου 2014 510
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης δημοτικής τουριστικής κατασκήνωσης (CAMPING) , θέση «Δρέπανο» , του Δ. Ηγουμενίτσας , Π. Ε. Θεσπρωτίας ». «ΒΡΥΣΗΣ Δ. – ΖΩΤΟΥ Α. Ο.Ε.». 14 Ιουλίου 2014 305
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής οπτοπλίθων, στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δ.Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας » «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ- ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 14 Ιουλίου 2014 340
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 41008/2749/10-11-2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εναρμόνιση αυτής με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την διαχείριση των υγρών αποβλήτων) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, 14 Ιουλίου 2014 214
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 6ης /7-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 08 Ιουλίου 2014 388
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 21ης/02-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07 Ιουλίου 2014 475
Πρόσκληση για την 5η/07-07-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 04 Ιουλίου 2014 615
Πρόσκληση για την 6η/7-7-2014 συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 01 Ιουλίου 2014 469