Τρι19032019

Ενημέρωση:Τρι, 19 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας Νομού Ιωαννίνων 16 Μαΐου 2014 470
Ανακοίνωση αποφάσεων της 16ης/12-05-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14 Μαΐου 2014 518
Ανακοίνωση αποφάσεων της 15ης/09-05-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12 Μαΐου 2014 416
Πρόσκληση για την 16η/12-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09 Μαΐου 2014 311
Πρόσκληση για την 15η/09-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 08 Μαΐου 2014 331
Ανακοίνωση Π.Σ. για Μ. Π. Ε., τροποποίησης της αρ. 50633/3149/02-12-2011 (ΑΔΑ 4565ΟΡ1Γ-Π50) απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Η.- Δ.Μ. περί έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενης μονάδας πτηνοσφαγείου –τυποποιητηρίου , εγκατεστημένο στην Τ. Κ. Ροδοτοπίου, της Δ. 05 Μαΐου 2014 293
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β, 7-8 Μαΐου 02 Μαΐου 2014 366
Ανακοίνωση αποφάσεων της 14ης/28-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 30 Απριλίου 2014 436
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β 28 Απριλίου 2014 326
Πρόσκληση για την 14η/28-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 24 Απριλίου 2014 483
Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/17-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22 Απριλίου 2014 576
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής 17 Απριλίου 2014 579
Ανοιχτός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για σχεδιασμό πλατφόρμας WEB – GIS, έργου Adriatic Route 17 Απριλίου 2014 715
Ανακοίνωση αποφάσεων της 3ης /15-04-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 17 Απριλίου 2014 704
Πρόσκληση για την 13η/17-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16 Απριλίου 2014 646
Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών» 15 Απριλίου 2014 533
Πίνακας θεμάτων -αποφάσεων 5ης/14-4-2014 έκτακτης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, με αφορμή την κοίμηση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεοκλήτου 14 Απριλίου 2014 724
Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/10-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 11 Απριλίου 2014 799
Πρόσκληση για την 3η/15-04-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 11 Απριλίου 2014 1310
Πρόσκληση για την 12η/10-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 08 Απριλίου 2014 1150