Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 2η/19-01-2015 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπέιρου 16 Ιανουαρίου 2015 571
Αποφάσεις Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων Νομών Περιφέρειας Ηπείρου 15 Ιανουαρίου 2015 506
Ανακοίνωση απόφασης της 1ης/14-1-2015 συνεδρίασης Π.Σ 15 Ιανουαρίου 2015 361
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ/12-01-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 13 Ιανουαρίου 2015 369
Σύσταση ειδικού μεικτού εκλογικού τμήματος για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών νομού Ιωαννίνων στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 13 Ιανουαρίου 2015 393
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας Νομού Ιωαννίνων για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 13 Ιανουαρίου 2015 334
Ανακοίνωση αποφάσεων της 1ης/09-01-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12 Ιανουαρίου 2015 506
Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Ιωαννίνων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 12 Ιανουαρίου 2015 1028
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. Τροποποίησης της αρ. 2985/19-11-2007 απόφασης Ε.Π.Ο.,που αφορά στην κτιριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης και λειτουργούσας μονάδας παραγωγής ζωοτροφών με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη στη ΖΟΕ Ιωαννίνων, στο 7ο χλμ. Ιωανν 09 Ιανουαρίου 2015 344
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,Τροποποίησης Μ.Π.Ο και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Γεραμπή», Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π. Ε. Άρτας»«BUSINESS ENERGY A.E.». 09 Ιανουαρίου 2015 436
Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Άρτας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 09 Ιανουαρίου 2015 470
Πρόσκληση για την 1η/12-01-2015 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 09 Ιανουαρίου 2015 367
Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Πρέβεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 08 Ιανουαρίου 2015 486
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.(εκτός διαβούλευσης) Τροποποίησης της αρ. πρωτ. οικ. 170282/3011/1.08.2007 ΚΥΑ «Έ.Π.Ο. α)επέκταση υφιστάμενης μονάδας χελοκαλλιέργειας β) κατασκευή μονάδας εκτροφής κεφάλων, γ) κατασκευή μονάδας εκτροφής τιλάπιας δ) των απαραίτητω 08 Ιανουαρίου 2015 223
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.(εκτός διαβούλευσης) Τροποποίησης της αρ. 745/21-03-2006 απόφασης για το έργο : «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο ρέμα Σγάρας, του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.». 08 Ιανουαρίου 2015 349
Πρόσκληση για την 1η/09-01-2015 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 08 Ιανουαρίου 2015 502
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 07 Ιανουαρίου 2015 621
Ανακοίνωση αποφάσεων της 41ης/30-12-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2014 401
Πρόσκληση για την 41η/30-12-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29 Δεκεμβρίου 2014 434
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 40ης/22-12-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 24 Δεκεμβρίου 2014 495