Δευ20052019

Ενημέρωση:Παρ, 17 Μαϊ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδας Β 29 Ιουλίου 2014 358
Πρόσκληση για την 23η/30-07-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Ιουλίου 2014 573
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διαμόρφωση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας προς Παντάνασσα στη Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού , Π. Ε. Πρέβεζας».- Περιφέρεια Ηπείρου.. 28 Ιουλίου 2014 287
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου : « Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό 1004864-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, στο Δήμο Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων» « VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Τ.Τ.». 28 Ιουλίου 2014 324
Πρόσκληση 7ης/30-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 24 Ιουλίου 2014 344
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 126894/1320/20.05.2011 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 4ΑΘ20-Κ), «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης χερσαίας μονάδας, που θα περιλαμβάνει :α) ιχθυοκαλλιέργεια χελιού, οξύρρυγχου, κυπ 23 Ιουλίου 2014 212
Ανακοίνωση αποφάσεων της 22ης/16-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18 Ιουλίου 2014 475
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 5ης/07-07-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 15 Ιουλίου 2014 642
Πρόσκληση για την 22η/16-07-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 14 Ιουλίου 2014 512
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης δημοτικής τουριστικής κατασκήνωσης (CAMPING) , θέση «Δρέπανο» , του Δ. Ηγουμενίτσας , Π. Ε. Θεσπρωτίας ». «ΒΡΥΣΗΣ Δ. – ΖΩΤΟΥ Α. Ο.Ε.». 14 Ιουλίου 2014 305
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής οπτοπλίθων, στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δ.Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας » «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ- ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 14 Ιουλίου 2014 340
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 41008/2749/10-11-2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εναρμόνιση αυτής με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την διαχείριση των υγρών αποβλήτων) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, 14 Ιουλίου 2014 214
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 6ης /7-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 08 Ιουλίου 2014 389
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 21ης/02-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07 Ιουλίου 2014 475
Πρόσκληση για την 5η/07-07-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 04 Ιουλίου 2014 615
Πρόσκληση για την 6η/7-7-2014 συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 01 Ιουλίου 2014 469
Ανακοίνωση Π.Σ., Μελέτης για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, συνολικής δυναμικότητας 230 τόνων/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε έκταση 20 στρ. στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας Σαγιάδας του (πρώην) Δήμου 01 Ιουλίου 2014 229
Ανακοίνωση -Πρόσκληση Π.Σ., Μελέτης για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου μονάδας εκτροφής χελιών, στην περιοχή «ΒΑΛΤΟΣ –ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ», Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δ. Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, (ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε). 01 Ιουλίου 2014 326
Ανακοίνωση Π.Σ. για την τροποποίηση της υπ'αριθ. 141564/25-07-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου: "Ιόνια Οδός: Βόρειο Άκρο παράκαμψης Αγρινίου(Κουβαράς)-Νότιο Άκρο παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο παράκαμψης Άρτας ( Φιλιππιά 01 Ιουλίου 2014 352
Πρόσκληση για την 21η/02-07-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 30 Ιουνίου 2014 500