Τρι16072019

Ενημέρωση:Τρι, 16 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/12-09-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Σεπτεμβρίου 2014 548
Πρόσκληση 10ης/15-9-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 10 Σεπτεμβρίου 2014 397
Πρόσκληση για την 27η/12-09-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 10 Σεπτεμβρίου 2014 578
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων , καθώς και εναρμόνιση αυτών με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, για το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος , εγκατεστημένο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (Ο.Τ. 16) της Τ.Κ. Ροδοτοπίου , Δ.Ε. Πασσαρώνο 09 Σεπτεμβρίου 2014 266
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της δραστηριότητας:«Λατομείο μαρμάρων στη θέση “Τσουγκρί-Πλάκα” της Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων ». ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓΓΕ 09 Σεπτεμβρίου 2014 239
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 9ης/7-9-2014 Ειδικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 08 Σεπτεμβρίου 2014 362
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β 04 Σεπτεμβρίου 2014 340
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων 04 Σεπτεμβρίου 2014 491
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών 04 Σεπτεμβρίου 2014 346
Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/27-08-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 01 Σεπτεμβρίου 2014 630
Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για Εκλογή μελών Προεδρείου και Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής 01 Σεπτεμβρίου 2014 330
Δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων από το Εθνικό Αποθεματικό 01 Σεπτεμβρίου 2014 361
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 26ης/29-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 01 Σεπτεμβρίου 2014 806
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 8ης/27-8-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2014 474
Πρόσκληση για την 26η/29-08-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 27 Αυγούστου 2014 465
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ, που αφορά στην ανανέωση περιβαλλοντικών όρων , της αρ. 48409/1952/2013 ΑΕΠΟ, Γ.Γ.Α.Δ.Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας περί «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι επί 27 Αυγούστου 2014 321
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ του έργου :"Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας από βιοαέριο, ισχύος 980 KW , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Χανόπουλο , Δ.Ε. Βλαχέρν 26 Αυγούστου 2014 260
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ του έργου :«Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας ΑΕΚΚ, στη θέση «Εικόνες-Πουρνάρι», της Τ.Κ. Αναργύρων, Δ. Ε. Πασσαρώνος , Δήμου Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.». 26 Αυγούστου 2014 802
Πρόσκληση για την 6η/27-08-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 26 Αυγούστου 2014 490
Πρόσκληση για την 6η/17-08-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 26 Αυγούστου 2014 470