Σαβ26052018

Ενημέρωση:Παρ, 25 Μαϊ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων ΄9ης /10-9-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 12 Σεπτεμβρίου 2012 618
Πρόσκληση για την 26η/13-09-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 11 Σεπτεμβρίου 2012 1329
Ανακοίνωση αποφάσεων της 25ης/07-09-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 11 Σεπτεμβρίου 2012 1375
Πρόσκληση 9ης/10-9-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 07 Σεπτεμβρίου 2012 857
Πρόσκληση για την 25η/07-09-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 05 Σεπτεμβρίου 2012 1057
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση επιπλέον δράσεων και παραδοτέων της κατηγορίας Προώθησης Ενημέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO 05 Σεπτεμβρίου 2012 498
Διενέργεια πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά άλατος, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου 04 Σεπτεμβρίου 2012 424
Ματαίωση Διενέργειας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο: Προβολή - Δημοσιότητα στο Πλαίσιο του Έργου: “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" με το ακρωνύμιο “WINE-NET" 03 Σεπτεμβρίου 2012 691
Ανακοίνωση αποφάσεων της 24ης/30-08-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 03 Σεπτεμβρίου 2012 1718
Πρόσκληση για την 24η/30-08-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2012 1316
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9/23-08-2012 Συνερίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 24 Αυγούστου 2012 828
Πρόσκληση για την 9η/23-08-2012 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 22 Αυγούστου 2012 822
Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/09-08-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 10 Αυγούστου 2012 1626
Πρόσκληση για την 23η/09-08-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 07 Αυγούστου 2012 1440
Πρόχειρος Διαγωνισμός με αντικείμενο «Διαχείριση, Συντονισμός» & «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισμού» στο Πλαίσιο του Έργου Wine Net 03 Αυγούστου 2012 939
Ανακοίνωση αποφάσεων της 22ης/31-07-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 02 Αυγούστου 2012 1579
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 8ης /25-7-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 30 Ιουλίου 2012 1358
Πρόσκληση για την 22η/31-07-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 27 Ιουλίου 2012 1533
Δελτίο τύπου 8ης/25-7-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Ιουλίου 2012 1003
Ανακοίνωση αποφάσεων της 21ης/25-07-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26 Ιουλίου 2012 854