Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση - Πρόσκληση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισμού 170.328,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 22 Σεπτεμβρίου 2014 586
Πρόσκληση για την 29η/22-09-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Σεπτεμβρίου 2014 580
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ , Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. αρ. 141564/25-07-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του οδικού έργου: «Ιόνια Οδός: Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς)- Νότιο Άκρο Παράκαμ 18 Σεπτεμβρίου 2014 402
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ. Κ. Μικρού Περιστερίου της Δ.Ε. Εγ 17 Σεπτεμβρίου 2014 280
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο: «Λειτουργία σταθμού ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, σε εκτός σχεδίου περιοχή επί ανωνύμου δρόμου στην Τ.Κ. Δικορύφου του 17 Σεπτεμβρίου 2014 323
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. που αφορά στην τροποποίηση των Π.Ο. του έργου : « Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, στη θέση «Σκάλα», στο Τ.Κ. Μεσούντας της Δ.Ε. Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας» .«VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.». 17 Σεπτεμβρίου 2014 245
Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/15-09-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17 Σεπτεμβρίου 2014 412
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 10ης /15-9-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 16 Σεπτεμβρίου 2014 407
Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/12-09-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Σεπτεμβρίου 2014 548
Πρόσκληση 10ης/15-9-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 10 Σεπτεμβρίου 2014 398
Πρόσκληση για την 27η/12-09-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 10 Σεπτεμβρίου 2014 578
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων , καθώς και εναρμόνιση αυτών με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, για το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος , εγκατεστημένο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (Ο.Τ. 16) της Τ.Κ. Ροδοτοπίου , Δ.Ε. Πασσαρώνο 09 Σεπτεμβρίου 2014 267
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης της δραστηριότητας:«Λατομείο μαρμάρων στη θέση “Τσουγκρί-Πλάκα” της Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων ». ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓΓΕ 09 Σεπτεμβρίου 2014 241
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 9ης/7-9-2014 Ειδικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 08 Σεπτεμβρίου 2014 362
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Χειριστών ΜΕ Ειδικότητας 1 Ομάδων Α & Β και Ειδικότητας 2 Ομάδας Β 04 Σεπτεμβρίου 2014 341
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων 04 Σεπτεμβρίου 2014 491
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους απόκτησης αδειών Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών 04 Σεπτεμβρίου 2014 349
Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/27-08-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 01 Σεπτεμβρίου 2014 635
Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για Εκλογή μελών Προεδρείου και Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής 01 Σεπτεμβρίου 2014 330
Δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων από το Εθνικό Αποθεματικό 01 Σεπτεμβρίου 2014 361