Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 26ης/29-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 01 Σεπτεμβρίου 2014 806
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 8ης/27-8-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 28 Αυγούστου 2014 474
Πρόσκληση για την 26η/29-08-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 27 Αυγούστου 2014 465
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ, που αφορά στην ανανέωση περιβαλλοντικών όρων , της αρ. 48409/1952/2013 ΑΕΠΟ, Γ.Γ.Α.Δ.Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας περί «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι επί 27 Αυγούστου 2014 324
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ του έργου :"Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας από βιοαέριο, ισχύος 980 KW , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Χανόπουλο , Δ.Ε. Βλαχέρν 26 Αυγούστου 2014 267
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ του έργου :«Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας ΑΕΚΚ, στη θέση «Εικόνες-Πουρνάρι», της Τ.Κ. Αναργύρων, Δ. Ε. Πασσαρώνος , Δήμου Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.». 26 Αυγούστου 2014 810
Πρόσκληση για την 6η/27-08-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 26 Αυγούστου 2014 497
Πρόσκληση για την 6η/17-08-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 26 Αυγούστου 2014 479
Πρόσκληση 8ης/27-8-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 21 Αυγούστου 2014 417
Ανακοίνωση αποφάσεων της 25ης/19-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 21 Αυγούστου 2014 444
Άνοιγμα πρόσθετων δικαιολογητικών μεταφοράς μαθητών 20 Αυγούστου 2014 387
Πρόσκληση για την 25η/19-08-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπέιρου 14 Αυγούστου 2014 544
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020 (Έναρξη Διαβούλευσης) 13 Αυγούστου 2014 430
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 24ης/08-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12 Αυγούστου 2014 558
Πρόσκληση για την 24η/08-08-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 06 Αυγούστου 2014 544
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ για τη ΜΠΕ του έργου :«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.130 ορνίθων αυγοπαραγωγής, θέση «Φλάμπουρα», Δ.Ε. Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας».«Α & Ε. Κανιώρης Ο.Ε.». 06 Αυγούστου 2014 345
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ/15-7-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04 Αυγούστου 2014 330
ΣΜΠΕ: Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 04 Αυγούστου 2014 1378
Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/30-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 01 Αυγούστου 2014 515
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 7ης /30-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 31 Ιουλίου 2014 356