Τετ24042019

Ενημέρωση:Τετ, 24 Απρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης /15-10-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 18 Οκτωβρίου 2013 1106
Αναβολή της 11ης/23-10-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 18 Οκτωβρίου 2013 1149
Αναβολή της 30ης/21-10-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18 Οκτωβρίου 2013 1149
Πρόσκληση για την 30η/21-10-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 18 Οκτωβρίου 2013 1417
Πρόσκληση 11ης/23-10-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 17 Οκτωβρίου 2013 1007
Ανακοίνωση αποφάσεων της 29ης/14-10-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17 Οκτωβρίου 2013 1720
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2/8-10-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 16 Οκτωβρίου 2013 1057
Πρόσκληση για την 12η/15-10-2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 14 Οκτωβρίου 2013 1205
Πρόσκληση για την 29η/14-10-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Οκτωβρίου 2013 1501
Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/04-10-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07 Οκτωβρίου 2013 1116
Πρόσκληση για την 28η/04-10-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02 Οκτωβρίου 2013 1979
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 10ης /25-9-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Σεπτεμβρίου 2013 1374
Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/23-09-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 25 Σεπτεμβρίου 2013 1193
Πρόχειρος διαγωνισμός εξωτερικού συνεργάτη διερμηνέα-μεταφραστή - δημοσιότητας έργο Alterεnergy 20 Σεπτεμβρίου 2013 808
Πρόσκληση 10ης/25-9-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 19 Σεπτεμβρίου 2013 1547
Πρόσκληση για την 27η/23-09-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Σεπτεμβρίου 2013 1531
Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/13-09-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Σεπτεμβρίου 2013 1365
Πρόχειρος Διαγωνισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια του έργου "Volunteers for European Employment - Verso" 16 Σεπτεμβρίου 2013 925
Πρόσκληση για την 26η/13-09-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Σεπτεμβρίου 2013 1465
Διευκρίνηση για το διαγωνισμό του έργου BioGAIA 11 Σεπτεμβρίου 2013 1876