Σαβ19102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση θεμάτων 5ης/10-4-2019 Ειδικής συνεδρίασης Π.Σ. 11 Απριλίου 2019 584
Πρόσκληση για την 13η/12-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Απριλίου 2019 627
Ορισμός Ομάδων Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στην Περιφέρεια Ηπείρου 10 Απριλίου 2019 605
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υπ. 6.3 : Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη και μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. 10 Απριλίου 2019 579
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Τρίτη 16 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019 482
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019 353
Στελέχωση Μητρώου Αξιολογικών Εκχωρουμένων Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η. 08 Απριλίου 2019 451
3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 05 Απριλίου 2019 374
Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/03-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 05 Απριλίου 2019 434
Πρόσκληση 6ης/10-4-2019 τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 04 Απριλίου 2019 315
Πρόσκληση 5ης/10-4-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 04 Απριλίου 2019 315
Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ» ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) 03 Απριλίου 2019 264
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων στις 08 και 11 Απριλίου 2019 03 Απριλίου 2019 270
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου""Δήμος Πωγωνίου" 02 Απριλίου 2019 234
Πρόσκληση για την 12η/03-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02 Απριλίου 2019 354
2η τροποποίηση του Υπομέτρου 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" που αφορά την μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. 02 Απριλίου 2019 328
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 28 Μαρτίου 2019 299
Ανακοίνωση 4ης/22-3-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 26 Μαρτίου 2019 347
Ανακοίνωση αποφάσεων 3ης/22-3-2019 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ. 26 Μαρτίου 2019 291
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης τροποποίησης ΜΠΕ, έργου που αφορά στην κτιριακή επέκταση βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού και αεριούχων αναψυκτικών, Τ.Κ. Νεγράδων, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων."ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε." 26 Μαρτίου 2019 297