Σαβ22092018

Ενημέρωση:Παρ, 21 Σεπ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 10η/16-03-2018 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15 Μαρτίου 2018 490
Πίνακας αποφάσεων 3ης/14-3-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 15 Μαρτίου 2018 452
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε., πτηνοτροφικής μονάδας (αύξηση δυναμικότητας), Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»"Μπαλαντάνη Μαρία" 14 Μαρτίου 2018 386
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/12-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14 Μαρτίου 2018 456
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. , εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου του έργου : « Τροποποίηση ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής εγκατάστασης , ως προς το εκτρεφόμενο είδος, εγκατεστημένη στην Τ.Κ Νεοχωρίου, Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.»"Δημήτριος Σιαφάκας" 13 Μαρτίου 2018 339
Πρόσκληση για την 9η/12-03-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09 Μαρτίου 2018 486
Πρόσκληση για την 3η/14-3-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 09 Μαρτίου 2018 499
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας ,στο Βιοτεχνικό Πάρκο Τ.Δ. Γκρίκας, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» 07 Μαρτίου 2018 365
Διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικόν εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, 15.3.- 19.3.2018 07 Μαρτίου 2018 300
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας,θέση «Χανόπουλο»,Δ. Αρταίων/ Π.Ε.Άρτας»"Ευάγγελος Κολιός" 07 Μαρτίου 2018 311
Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/02-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Μαρτίου 2018 366
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Ανανέωσης/ Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου:« Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ,Β.Ι.Π.Ε. Ιωαννίνων ,Τ. Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.»«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» 06 Μαρτίου 2018 285
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης Μ.Π.Ε. του έργου:«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας,θέση «ΜΕΣΑΡΙΑ»,Τ.Κ. Χανόπουλου, Δ. Αρταίων»"Λεωνίδας Κολιός" 06 Μαρτίου 2018 261
Πρόσκληση της 8ης/02-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 02 Μαρτίου 2018 449
Άδειες φύτευσης νέων οινάμπελων για το έτος 2018 01 Μαρτίου 2018 479
Προκήρυξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ» 01 Μαρτίου 2018 175
Ανακοίνωση για την παράταση των συμβάσεων της μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Ηπείρου για το σχολικό έτος 2017-2018 28 Φεβρουαρίου 2018 398
Ανακοίνωση αποφάσεων 2ης/26-2-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 27 Φεβρουαρίου 2018 381
Εξετάσεις υποψηφίων Υδραυλικών, την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 27 Φεβρουαρίου 2018 304
Ανακοίνωση αποφάσεων της 7ης/23-02-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26 Φεβρουαρίου 2018 433