Πεμ19102017

Ενημέρωση:Τετ, 18 Οκτ 2017 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και κινητής μονάδας σπαστηροτριβείου, Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 10 Απριλίου 2017 625
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ασύρματος κόμβος, θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΗ», Δ.Ε. Αχέροντα, Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.«RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.». 10 Απριλίου 2017 619
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου : «Ασύρματος κόμβος, θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», Δ.Ε Τετραφυλίας, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε 10 Απριλίου 2017 662
Ανακοίνωση αποφάσεων της 10ης/05-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Απριλίου 2017 798
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων στις 7-4-2017 04 Απριλίου 2017 694
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ασύρματος κόμβος, θέση «Πλησίον Οικισμού Καταρράκτη», Δ.Ε Αγνάντων, Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων,Π. Ε. Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου."RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ." 04 Απριλίου 2017 521
Πρόσκληση για την 10η/05-04-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 04 Απριλίου 2017 535
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων Χείριστων Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 03 Απριλίου 2017 520
Πρόσκληση για την 4η/7-4-2017 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 31 Μαρτίου 2017 559
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης , στη θέση «Λύχνος» του Δ. Πάργας.«ENJOY LICHNOSBAY VILLAGE HOTEL AND APARTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 30 Μαρτίου 2017 508
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης της Μ.Π.Ε. που αφορά σε χοιροτροφική μονάδα, θέση «Λάκκα Τσιστίλι» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δ. Ζηρού."Έξαρχος Νικόλαος & Υιοί Ο.Ε.". 30 Μαρτίου 2017 488
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/27-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29 Μαρτίου 2017 623
Ανακοίνωση 3ης/27-3-2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 28 Μαρτίου 2017 544
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ασύρματος κόμβος στη θέση «Πλησίον Οικισμού Αθαμάνιο», Τ.Κ Βουλγαρελίου, Δ.Ε Αθαμανίας, Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π. Ε. Άρτας"«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α 27 Μαρτίου 2017 388
Πρόσκληση για την 9η/27-03-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 24 Μαρτίου 2017 515
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ/22-03-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 24 Μαρτίου 2017 490
Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/21-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22 Μαρτίου 2017 534
Πρόσκληση για την 8η/21-03-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21 Μαρτίου 2017 543
Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων Χείριστων Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 20 Μαρτίου 2017 533
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί φακέλλου Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση του Νταμαριού Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π. Ε. Άρτας»"Δήμος Νικολάου Σκουφά ". 20 Μαρτίου 2017 431