Τετ21032018

Ενημέρωση:Τετ, 21 Μαρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: 'Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, Τ.Κ Μεσούντας, Δ.Ε Αθαμανίας,Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου"«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚ 03 Οκτωβρίου 2017 468
Πρόσκληση για την 31η/04-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 03 Οκτωβρίου 2017 416
Ανακοίνωση θεμάτων της 10ης/22-9-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 29 Σεπτεμβρίου 2017 425
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων (θέρµανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της 29 Σεπτεμβρίου 2017 375
Ανακοίνωση αποφάσεων της 30ης/28-09-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29 Σεπτεμβρίου 2017 421
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων από Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 28 Σεπτεμβρίου 2017 408
Πρόσκληση για την 30η/28-09-2017 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 28 Σεπτεμβρίου 2017 433
Ανακοίνωση αποφάσεων της 29ης/22-09-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26 Σεπτεμβρίου 2017 480
Πίνακας αποφάσεων 8ης/22-9-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 25 Σεπτεμβρίου 2017 450
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης- ανανέωσης Π.Ο. του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή Σταυρός Γκάλνιτσας- Ακρόπολη, Τ.Κ. Ελευθέρου, Δ. Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων""COSMOTE A.E." 25 Σεπτεμβρίου 2017 374
Πρόσκληση για την 29η/22-09-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 22 Σεπτεμβρίου 2017 485
Διεξαγωγή εξετάσεων υποψήφιων ηλεκτρολόγων Α ειδικότητας 1ης ομάδας την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 22 Σεπτεμβρίου 2017 396
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 22 Σεπτεμβρίου 2017 579
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ/15-09-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 21 Σεπτεμβρίου 2017 379
Διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 20 Σεπτεμβρίου 2017 390
Ανακοίνωση θεμάτων της 2ης/15-9-2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 19 Σεπτεμβρίου 2017 384
Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/14-09-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 18 Σεπτεμβρίου 2017 517
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού & ανάθεσης σύμβασης τεχνικού συμβούλου για την πράξη "Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α' Φάση)" 18 Σεπτεμβρίου 2017 415
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών στο κανάλι Νεοχωρίου, Δ.Ε. Αράχθου, Δ. Νικολάου Σκουφά, Π. Ε. Άρτας».Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Άρτας. 18 Σεπτεμβρίου 2017 355
Πρόσκληση για την 8η/22-09-2017 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 15 Σεπτεμβρίου 2017 490