Παρ14122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 25η/07-09-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 05 Σεπτεμβρίου 2012 1167
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση επιπλέον δράσεων και παραδοτέων της κατηγορίας Προώθησης Ενημέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO 05 Σεπτεμβρίου 2012 520
Διενέργεια πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά άλατος, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου 04 Σεπτεμβρίου 2012 434
Ματαίωση Διενέργειας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο: Προβολή - Δημοσιότητα στο Πλαίσιο του Έργου: “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" με το ακρωνύμιο “WINE-NET" 03 Σεπτεμβρίου 2012 717
Ανακοίνωση αποφάσεων της 24ης/30-08-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 03 Σεπτεμβρίου 2012 1838
Πρόσκληση για την 24η/30-08-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Αυγούστου 2012 1415
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9/23-08-2012 Συνερίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 24 Αυγούστου 2012 937
Πρόσκληση για την 9η/23-08-2012 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 22 Αυγούστου 2012 915
Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/09-08-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 10 Αυγούστου 2012 1736
Πρόσκληση για την 23η/09-08-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 07 Αυγούστου 2012 1534
Πρόχειρος Διαγωνισμός με αντικείμενο «Διαχείριση, Συντονισμός» & «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισμού» στο Πλαίσιο του Έργου Wine Net 03 Αυγούστου 2012 965
Ανακοίνωση αποφάσεων της 22ης/31-07-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 02 Αυγούστου 2012 1670
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 8ης /25-7-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 30 Ιουλίου 2012 1471
Πρόσκληση για την 22η/31-07-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 27 Ιουλίου 2012 1619
Δελτίο τύπου 8ης/25-7-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Ιουλίου 2012 1076
Ανακοίνωση αποφάσεων της 21ης/25-07-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26 Ιουλίου 2012 944
Ανακοίνωση αποφάσεων της 8/25-07-2012 Συνερίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 26 Ιουλίου 2012 1158
Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 25-07-2012 25 Ιουλίου 2012 950
Πρόσκληση για την 8η/25-07-2012 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 23 Ιουλίου 2012 1048
Ανακοίνωση αποφάσεων της 20ης/17-07-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 19 Ιουλίου 2012 1317