Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 30η/21-10-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 18 Οκτωβρίου 2013 1457
Πρόσκληση 11ης/23-10-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 17 Οκτωβρίου 2013 1012
Ανακοίνωση αποφάσεων της 29ης/14-10-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17 Οκτωβρίου 2013 1732
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2/8-10-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 16 Οκτωβρίου 2013 1077
Πρόσκληση για την 12η/15-10-2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 14 Οκτωβρίου 2013 1249
Πρόσκληση για την 29η/14-10-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Οκτωβρίου 2013 1528
Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/04-10-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07 Οκτωβρίου 2013 1129
Πρόσκληση για την 28η/04-10-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02 Οκτωβρίου 2013 1991
Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 10ης /25-9-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Σεπτεμβρίου 2013 1399
Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/23-09-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 25 Σεπτεμβρίου 2013 1210
Πρόχειρος διαγωνισμός εξωτερικού συνεργάτη διερμηνέα-μεταφραστή - δημοσιότητας έργο Alterεnergy 20 Σεπτεμβρίου 2013 816
Πρόσκληση 10ης/25-9-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 19 Σεπτεμβρίου 2013 1565
Πρόσκληση για την 27η/23-09-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Σεπτεμβρίου 2013 1543
Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/13-09-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Σεπτεμβρίου 2013 1378
Πρόχειρος Διαγωνισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια του έργου "Volunteers for European Employment - Verso" 16 Σεπτεμβρίου 2013 935
Πρόσκληση για την 26η/13-09-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Σεπτεμβρίου 2013 1491
Διευκρίνηση για το διαγωνισμό του έργου BioGAIA 11 Σεπτεμβρίου 2013 1894
Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) 11 Σεπτεμβρίου 2013 1230
Ανακοίνωση Αποφάσεων της 11ης/05-09-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντο Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 10 Σεπτεμβρίου 2013 1447
Πρόχειρος Διαγωνισμός της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια του έργου "BioGAIA" 09 Σεπτεμβρίου 2013 1305