Παρ24052019

Ενημέρωση:Παρ, 24 Μαϊ 2019 8am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου» 23 Απριλίου 2019 716
Ενημέρωση σε σχέση με το διαγωνισμό «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» 22 Απριλίου 2019 726
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση επαγγελματικής Άδειας 07, 08 και 09 Μαΐου 2019 22 Απριλίου 2019 756
Πρόσκληση για την 14η/23-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 22 Απριλίου 2019 788
Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ» 18 Απριλίου 2019 743
Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/10-04-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. 17 Απριλίου 2019 810
Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/12-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 15 Απριλίου 2019 738
Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου μηνός Μαρτίου 2019 12 Απριλίου 2019 547
Ανακοίνωση θεμάτων 6ης/10-4-2019 Τακτικής συνεδρίασης Π.Σ. 11 Απριλίου 2019 566
Ανακοίνωση θεμάτων 5ης/10-4-2019 Ειδικής συνεδρίασης Π.Σ. 11 Απριλίου 2019 543
Πρόσκληση για την 13η/12-04-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 11 Απριλίου 2019 579
Ορισμός Ομάδων Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στην Περιφέρεια Ηπείρου 10 Απριλίου 2019 517
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υπ. 6.3 : Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη και μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. 10 Απριλίου 2019 483
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Τρίτη 16 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019 440
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019 304
Στελέχωση Μητρώου Αξιολογικών Εκχωρουμένων Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η. 08 Απριλίου 2019 364
3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η. 05 Απριλίου 2019 338
Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/03-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 05 Απριλίου 2019 373
Πρόσκληση 6ης/10-4-2019 τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 04 Απριλίου 2019 277
Πρόσκληση 5ης/10-4-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 04 Απριλίου 2019 277