Σαβ19102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Υδραυλικών την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 06 Μαρτίου 2019 388
1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 05 Μαρτίου 2019 511
Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/01-03-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 04 Μαρτίου 2019 543
Απόφασης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης 04 Μαρτίου 2019 340
Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 04 Μαρτίου 2019 482
Ανακοίνωση για αιτήσεις νέων φυτεύσεων από το Απόθεμα 2019 04 Μαρτίου 2019 842
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιασ διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου:« Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «Φτέρες», Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων»«Νάκος Κώστας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» 28 Φεβρουαρίου 2019 420
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη Μ.Π.Ε. του έργου « Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «Αλώνια», Τ.Κ. Άνω Λαψίστας, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων»."Φώτιος Σιλιόγκας" 28 Φεβρουαρίου 2019 372
Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρουμένου Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η. 28 Φεβρουαρίου 2019 625
Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/28-02-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 28 Φεβρουαρίου 2019 361
Πρόσκληση για την 9η/01-03-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Φεβρουαρίου 2019 414
Πρόσκληση για την 8η/28-02-2019 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28 Φεβρουαρίου 2019 293
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. για την Επικαιροποιημένη Μελέτη Ασφαλείας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων.""CORAL GAS A.E.B.E.Y." 25 Φεβρουαρίου 2019 319
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί τροποποίησης Μ.Π.Ε., βιομηχανίας τυροκομικών προϊόντων, στη θέση «Νεγρέσι», Τ.Κ. Αμμότοπου, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων, επί της Ε.Ο. Καμπής- Άρτας"«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 25 Φεβρουαρίου 2019 294
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108324/21-7-1998 ΚΥΑ του έργου «Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας»"Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών" 25 Φεβρουαρίου 2019 284
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ:"Αδειοδότηση υφιστάμενων και υπό ίδρυση συνοδών χερσαίων υποδομών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, θέση Χασομέρι, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας"«ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.» 25 Φεβρουαρίου 2019 286
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 22 Φεβρουαρίου 2019 377
Ανακοίνωση αποφάσεων της 7ης/20-02-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22 Φεβρουαρίου 2019 325
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Χ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 20 Φεβρουαρίου 2019 284
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 20 Φεβρουαρίου 2019 302