Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Υποβολές αιτήσεων στην 2η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων γεωργών» 02 Νοεμβρίου 2017 666
Πρόσκληση για την 36η/02-11-2017 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 01 Νοεμβρίου 2017 389
Ανακοίνωση αποφάσεων της 35ης/30-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 01 Νοεμβρίου 2017 436
Παράταση Ισχύος Εξεταστικών Επιτροπών Ψυκτικών, Συγκολλητών και Θερμαστών 01 Νοεμβρίου 2017 355
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση «Νέγερσι»,Τ.Κ. Νέγερσι, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων»"Θεόδωρος Γεωργαγγέλης" 31 Οκτωβρίου 2017 380
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων" « BIOKOMPOST ENERGY M.I.K.E.». 30 Οκτωβρίου 2017 310
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"«BIOENERGY PLANTS M.I.K.E.». 30 Οκτωβρίου 2017 291
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων" «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.». 30 Οκτωβρίου 2017 305
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"«KIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε.». 30 Οκτωβρίου 2017 262
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:"Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου, ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"«BIOMETHANE M.I.K.E.». 30 Οκτωβρίου 2017 269
Πρόσκληση για την 35η/30-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 27 Οκτωβρίου 2017 402
Πρόσκληση για την 34η/27-10-2017 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 26 Οκτωβρίου 2017 426
Ανακοίνωση θεμάτων της 3ης/26-10-2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 26 Οκτωβρίου 2017 330
Εξετάσεις υποψηφίων Συγκολλητών την Τρίτη , 31 Οκτωβρίου 2017 24 Οκτωβρίου 2017 415
Ανακοίνωση αποφάσεων της 33ης/20-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 23 Οκτωβρίου 2017 420
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά- βιοέλαια, Τ.Κ. Μαρίνας, Δ. Ηγουμενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας."RDL ENERG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 23 Οκτωβρίου 2017 364
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου, που αφορά χοιροτροφική μονάδα στη θέση «Λάκκα Τσιστίλι»,Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας."Έξαρχος Νικόλαος & Υιοί Ο.Ε." 23 Οκτωβρίου 2017 336
Πρόσκληση για την 33η/20-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Οκτωβρίου 2017 496
Ανακοίνωση αποφάσεων της 32ης/13-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Οκτωβρίου 2017 692
Πρόσκληση για την 32η/13-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 12 Οκτωβρίου 2017 634