Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση αποφάσεων της 39ης/30-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 04 Δεκεμβρίου 2018 541
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Ψυκτικών της Περιφέρειας Ηπείρου την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 03 Δεκεμβρίου 2018 485
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Μηχανικών Εγκαταστάσεων την Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 30 Νοεμβρίου 2018 493
Οριστικός πίνακας ένταξης Δικαιούχων «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» 29 Νοεμβρίου 2018 592
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης τροποποίησης ΑΕΠΟ, μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ,θέση «Ακρωτήρι Παγανιάς», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» 29 Νοεμβρίου 2018 453
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης τροποποίησης ΑΕΠΟ, μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ,θέση «Όρμος Χαλκιάς και Κούραμος», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» 29 Νοεμβρίου 2018 363
Πρόσκληση για την 39η/30-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29 Νοεμβρίου 2018 462
Πίνακας αποφάσεων 13ης/23-11-2018 Ειδικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Νοεμβρίου 2018 520
Πίνακας αποφάσεων 12ης/23-11-2018 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 26 Νοεμβρίου 2018 486
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης,του έργου:«Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση « Ακρωτήριο Νενούδα», Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» 26 Νοεμβρίου 2018 358
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, για την τροποποίηση Μ.Π.Ε.του έργου:"Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Μανολιάσης, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων"«VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» 26 Νοεμβρίου 2018 292
Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, Παππάς Ιωάννης 26 Νοεμβρίου 2018 332
Ανακοίνωση αποφάσεων της 38ης/21-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22 Νοεμβρίου 2018 522
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 22 Νοεμβρίου 2018 303
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης ορνίθων πάχυνσης, θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου, Δ.Ε. Βλαχέρνας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.» 21 Νοεμβρίου 2018 332
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 20 Νοεμβρίου 2018 333
Πρόσκληση για την 38η/21-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20 Νοεμβρίου 2018 441
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων – ΜΕΕΓΦ 20 Νοεμβρίου 2018 490
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: "Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση «Χασομέρι», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.""EPIRUS PLAZA Ε.Π.Ε." 19 Νοεμβρίου 2018 309
Πρόσκληση για την 13η/23-11-2018 ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 16 Νοεμβρίου 2018 470