Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Τροποποίησης-Ανανέωσης Π.Ο, που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενου σταθμού ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας και ευζυρωνικότητας, Δ.Ε. Τετραφυλίας, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας."Ο.Τ.Ε. Α.Ε.". 10 Οκτωβρίου 2017 544
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ, έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:«Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «Πλησίον Οικισμού Θεοδωριανά», Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων,Π. Ε. Άρτας«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.» . 09 Οκτωβρίου 2017 606
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:"Μετεγκατάσταση και αύξηση θαλάσσιας έκτασης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, Λωρίδα Σαγιάδας, Π. Ε. Θεσπρωτίας""ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε." 09 Οκτωβρίου 2017 598
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Τροποποίησης/Ανανέωσης Π.Ο. του έργου :«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας,κωδική ονομασία «2004- ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», Δήμου Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 09 Οκτωβρίου 2017 540
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Βλαχέρνας Άρτας."Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής & Ημιορεινής Περιοχής του Ν. Άρτας" 09 Οκτωβρίου 2017 513
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 06 Οκτωβρίου 2017 700
Ανακοίνωση αποφάσεων της 31ης/04-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Οκτωβρίου 2017 1292
Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 04 Οκτωβρίου 2017 608
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: 'Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, Τ.Κ Μεσούντας, Δ.Ε Αθαμανίας,Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου"«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚ 03 Οκτωβρίου 2017 524
Πρόσκληση για την 31η/04-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 03 Οκτωβρίου 2017 459
Ανακοίνωση θεμάτων της 10ης/22-9-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 29 Σεπτεμβρίου 2017 461
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων (θέρµανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της 29 Σεπτεμβρίου 2017 408
Ανακοίνωση αποφάσεων της 30ης/28-09-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29 Σεπτεμβρίου 2017 450
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων από Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 28 Σεπτεμβρίου 2017 453
Πρόσκληση για την 30η/28-09-2017 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 28 Σεπτεμβρίου 2017 481
Ανακοίνωση αποφάσεων της 29ης/22-09-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26 Σεπτεμβρίου 2017 534
Πίνακας αποφάσεων 8ης/22-9-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 25 Σεπτεμβρίου 2017 498
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης- ανανέωσης Π.Ο. του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή Σταυρός Γκάλνιτσας- Ακρόπολη, Τ.Κ. Ελευθέρου, Δ. Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων""COSMOTE A.E." 25 Σεπτεμβρίου 2017 414
Πρόσκληση για την 29η/22-09-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 22 Σεπτεμβρίου 2017 547
Διεξαγωγή εξετάσεων υποψήφιων ηλεκτρολόγων Α ειδικότητας 1ης ομάδας την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 22 Σεπτεμβρίου 2017 450