Δευ23042018

Ενημέρωση:Δευ, 23 Απρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 5η/13-07-2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 13 Ιουλίου 2017 849
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης- τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. ,που αφορά σε πτηνοτροφική μονάδα με υδρογεώτρηση, θέση Βάλτος, Τ.Κ. Γαβριάς, Δ. Αρταίων."Φώτιος Τζιομάκης" 12 Ιουλίου 2017 650
Πίνακας αποφάσεων 6ης/10-7-2017 τακτικής Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 11 Ιουλίου 2017 662
Διεξαγωγή εξετάσεων Υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Δευτέρα 17 Ιουλίου και την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 11 Ιουλίου 2017 555
Ανακοίνωση αποφάσεων της 21ης/10-07-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 11 Ιουλίου 2017 578
Πρόσκληση για την 21η/10-07-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 07 Ιουλίου 2017 555
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων στις 10-7-2017 05 Ιουλίου 2017 529
Αναβολή της 6ης/7-7-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 03 Ιουλίου 2017 589
Ανακοίνωση- Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά στην πτηνοτροφική μονάδα, στη θέση «Λειβαδάκια»,Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα, Δ. Αρταίων."Απόστολος Κώτσης" 03 Ιουλίου 2017 493
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠO που αφορά σε πτηνοτροφική μονάδα, στη θέση «Χάσια», Τ.Κ. Κομποτίου, Δ. Νικολάου Σκουφά , Π. Ε. Άρτας."Άγγελος Κάκκος & Ευστράτιος Κάκκος" 03 Ιουλίου 2017 480
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε για το έργο:«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας,Τ.Κ. Δροσοχωρίου , Δ. Ιωαννιτών, Π. Ε. Ιωαννίνων.«Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». 03 Ιουλίου 2017 443
Ανακοίνωση αποφάσεων της 20ης/30-06-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 03 Ιουλίου 2017 497
Πρόσκληση για την 6η/07-07-2017 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 30 Ιουνίου 2017 527
Ανακοίνωση αίτησης τροποποίησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ο.Ε. 30 Ιουνίου 2017 475
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, που αφορά σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, στον ποταμό Βουρκοπόταμο, Δήμος Κόνιτσας , Π. Ε. Ιωαννίνων.«ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». 29 Ιουνίου 2017 493
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., που αφορά υφιστάμενη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας,θέση «Κάτω Αετός», Λωρίδα Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας»«MARICOM FISH A.E.». 29 Ιουνίου 2017 417
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. , που αφορά σε πτηνοτροφική μονάδα, θέση «Μπεράτια»,Τ. Κ. Κωστακιών, Δ Αρταίων."Λούκα Παναγιώτα". 29 Ιουνίου 2017 365
Πρόσκληση για την 20η/30-06-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29 Ιουνίου 2017 374
Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Θεσπρωτίας κατά την 31 Μαΐου 2017 27 Ιουνίου 2017 381
Ανακοίνωση αποφάσεων της 19ης/26-06-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 27 Ιουνίου 2017 412