Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών ΜΕ την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 22 Νοεμβρίου 2018 317
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης ορνίθων πάχυνσης, θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου, Δ.Ε. Βλαχέρνας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.» 21 Νοεμβρίου 2018 342
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 20 Νοεμβρίου 2018 347
Πρόσκληση για την 38η/21-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20 Νοεμβρίου 2018 455
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων – ΜΕΕΓΦ 20 Νοεμβρίου 2018 504
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: "Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση «Χασομέρι», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας.""EPIRUS PLAZA Ε.Π.Ε." 19 Νοεμβρίου 2018 320
Πρόσκληση για την 13η/23-11-2018 ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 16 Νοεμβρίου 2018 481
Πρόσκληση για την 12η/23-11-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 16 Νοεμβρίου 2018 463
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «ΜΠΑΝΑΣΙ»Τ.Κ. Γυμνότοπου, Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας»"Ευγενία Αθανασοπούλου" 15 Νοεμβρίου 2018 458
Ανακοίνωση-Πρόσκληση π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο: « Λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης, διακίνησης & αποθήκευσης υγραερίου προπανίου & μίγματος προπανίου-βουτανίου »«FGAS eu S.A.» 15 Νοεμβρίου 2018 404
Ανακοίνωση αποφάσεων της 37ης/12-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14 Νοεμβρίου 2018 496
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου:«Εκσυγχρονισμός, επέκταση, λειτουργία υφιστάμενου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας,Τ.Κ. Σμίξης Δ.Γρεβενών & Δίστρατου, Δ.Κόνιτσας»"ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ" 13 Νοεμβρίου 2018 458
Αίτηση για άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, Παππάς Ιωάννης 12 Νοεμβρίου 2018 438
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Ανανέωσης- Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου:«Μονάδα μυδοκαλλιέργειας,θέση «Εκβολές Καλαμά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας""Σακκάς Κων/νος" 12 Νοεμβρίου 2018 403
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίησης των δρομολογίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και εκ νέου παράτασης από 01-11-2018 έως 30-11-2018» 09 Νοεμβρίου 2018 546
Πρόσκληση για την 37η/12-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09 Νοεμβρίου 2018 604
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: "Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, Τ.Κ. Κρυφοβού, Δήμου Δωδώνης""Νικόλαος Ζαφείρης" 08 Νοεμβρίου 2018 444
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου:«Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , θέση «Σκέμπη» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ Α.Ε» 08 Νοεμβρίου 2018 426
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου:"Λειτουργία μονάδας εκτροφής θαλ. μεσογειακών ιχθύων, Λωρίδα Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών""ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΕ" 08 Νοεμβρίου 2018 427
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου:«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά , θέση «Σκλιάβη - Μπακατσέλα», Δ. Φιλιατών, Π.Ε.Θεσπρωτίας»"ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε" 07 Νοεμβρίου 2018 449