Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Διορθωμένο διευρυμένων φαρμακείων 1/7/2019-31/8/2019 02 Ιουλίου 2019 386
Παρατείνεται ως και 2 Ιουλίου 2019 η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 02 Ιουλίου 2019 417
Πρόσκληση για την 21η/03-07-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02 Ιουλίου 2019 453
Ανακοίνωση αποφάσεων της 20ης/26-06-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 28 Ιουνίου 2019 514
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 27 Ιουνίου 2019 408
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: « Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» ,Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου »«ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.» 26 Ιουνίου 2019 449
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου:« Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , στον ποταμό Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»«GREEN POWER MIKE» 26 Ιουνίου 2019 320
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την ΜΠΕ του έργου:«Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δ. Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου. "ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε." 25 Ιουνίου 2019 323
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου:« Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»«WIND ENERGY FACILITY MIKE» 25 Ιουνίου 2019 320
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση Μ.Π.Ε. που αφορά σε πτηνοτροφική μονάδα, θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα»,Τ.Κ. Νεοκαισάρειας, Δ. Ιωαννιτών»"Γεώργιος Βλάχος" 25 Ιουνίου 2019 287
Πρόσκληση για την 20η/26-06-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25 Ιουνίου 2019 353
Οριστικός κατάλογος Δυνητικών δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη Δράση Περιφέρειας Ηπείρου "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών" 24 Ιουνίου 2019 359
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. 4070/12 21 Ιουνίου 2019 434
Ανακοίνωση αποφάσεων της 19ης/20-06-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2019 348
Πρόσκληση για την 19η/20-06-2019 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιουνίου 2019 331
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου: " Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων"." Αλέξανδρος Μίντζας και Χρυσίτα Μίντζα" 19 Ιουνίου 2019 262
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου : "Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στον Όρμο Βάλτου, Δ. Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας»«Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε 19 Ιουνίου 2019 264
Ανακοίνωση αποφάσεων της 18ης/14-06-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18 Ιουνίου 2019 366
Ανακοίνωση αποφάσεων της 4ης/14-06-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ 14 Ιουνίου 2019 368
Πρόσκληση για την 18η/14-06-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 13 Ιουνίου 2019 373