Σαβ16122017

Ενημέρωση:Παρ, 15 Δεκ 2017 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου:«Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά- βιοέλαια, Τ.Κ. Μαρίνας, Δ. Ηγουμενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας."RDL ENERG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 23 Οκτωβρίου 2017 276
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου, που αφορά χοιροτροφική μονάδα στη θέση «Λάκκα Τσιστίλι»,Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας."Έξαρχος Νικόλαος & Υιοί Ο.Ε." 23 Οκτωβρίου 2017 243
Πρόσκληση για την 33η/20-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19 Οκτωβρίου 2017 419
Ανακοίνωση αποφάσεων της 32ης/13-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16 Οκτωβρίου 2017 581
Πρόσκληση για την 32η/13-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 12 Οκτωβρίου 2017 541
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Τροποποίησης-Ανανέωσης Π.Ο, που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενου σταθμού ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας και ευζυρωνικότητας, Δ.Ε. Τετραφυλίας, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας."Ο.Τ.Ε. Α.Ε.". 10 Οκτωβρίου 2017 457
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ, έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:«Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, θέση «Πλησίον Οικισμού Θεοδωριανά», Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων,Π. Ε. Άρτας«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.» . 09 Οκτωβρίου 2017 493
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου:"Μετεγκατάσταση και αύξηση θαλάσσιας έκτασης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, Λωρίδα Σαγιάδας, Π. Ε. Θεσπρωτίας""ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε." 09 Οκτωβρίου 2017 482
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Τροποποίησης/Ανανέωσης Π.Ο. του έργου :«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας,κωδική ονομασία «2004- ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», Δήμου Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 09 Οκτωβρίου 2017 443
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Βλαχέρνας Άρτας."Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής & Ημιορεινής Περιοχής του Ν. Άρτας" 09 Οκτωβρίου 2017 425
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 06 Οκτωβρίου 2017 607
Ανακοίνωση αποφάσεων της 31ης/04-10-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06 Οκτωβρίου 2017 1149
Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 04 Οκτωβρίου 2017 483
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: 'Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, Τ.Κ Μεσούντας, Δ.Ε Αθαμανίας,Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου"«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚ 03 Οκτωβρίου 2017 406
Πρόσκληση για την 31η/04-10-2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 03 Οκτωβρίου 2017 370
Ανακοίνωση θεμάτων της 10ης/22-9-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 29 Σεπτεμβρίου 2017 375
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων (θέρµανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της 29 Σεπτεμβρίου 2017 339
Ανακοίνωση αποφάσεων της 30ης/28-09-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29 Σεπτεμβρίου 2017 377
Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων από Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 28 Σεπτεμβρίου 2017 341
Πρόσκληση για την 30η/28-09-2017 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 28 Σεπτεμβρίου 2017 392