Σαβ17112018

Ενημέρωση:Παρ, 16 Νοε 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Πρόσκληση για την 13η/23-11-2018 ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 16 Νοεμβρίου 2018 106
Πρόσκληση για την 12η/23-11-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 16 Νοεμβρίου 2018 64
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «ΜΠΑΝΑΣΙ»Τ.Κ. Γυμνότοπου, Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας»"Ευγενία Αθανασοπούλου" 15 Νοεμβρίου 2018 117
Ανακοίνωση-Πρόσκληση π.Σ., εκτός διαβούλευσης, επί του φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο: « Λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης, διακίνησης & αποθήκευσης υγραερίου προπανίου & μίγματος προπανίου-βουτανίου »«FGAS eu S.A.» 15 Νοεμβρίου 2018 124
Ανακοίνωση αποφάσεων της 37ης/12-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14 Νοεμβρίου 2018 195
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ.,έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου:«Εκσυγχρονισμός, επέκταση, λειτουργία υφιστάμενου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας,Τ.Κ. Σμίξης Δ.Γρεβενών & Δίστρατου, Δ.Κόνιτσας»"ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ" 13 Νοεμβρίου 2018 190
Αίτηση για άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, Παππάς Ιωάννης 12 Νοεμβρίου 2018 233
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης επί του φακέλου Ανανέωσης- Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου:«Μονάδα μυδοκαλλιέργειας,θέση «Εκβολές Καλαμά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας""Σακκάς Κων/νος" 12 Νοεμβρίου 2018 216
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίησης των δρομολογίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και εκ νέου παράτασης από 01-11-2018 έως 30-11-2018» 09 Νοεμβρίου 2018 344
Πρόσκληση για την 37η/12-11-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09 Νοεμβρίου 2018 427
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: "Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, Τ.Κ. Κρυφοβού, Δήμου Δωδώνης""Νικόλαος Ζαφείρης" 08 Νοεμβρίου 2018 325
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου:«Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , θέση «Σκέμπη» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ Α.Ε» 08 Νοεμβρίου 2018 325
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου:"Λειτουργία μονάδας εκτροφής θαλ. μεσογειακών ιχθύων, Λωρίδα Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών""ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΕ" 08 Νοεμβρίου 2018 302
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου:«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά , θέση «Σκλιάβη - Μπακατσέλα», Δ. Φιλιατών, Π.Ε.Θεσπρωτίας»"ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε" 07 Νοεμβρίου 2018 344
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας»«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ Ο.Ε.» 07 Νοεμβρίου 2018 313
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης για την ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου:« Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ,«Όρμος Φτελιάς», Λωρίδας Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» 07 Νοεμβρίου 2018 254
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: "Πτηνοτροφική μονάδα, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μουσαριές», Τ.Κ. Κωστακιών, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας""Δημήτριος Φούντας" 06 Νοεμβρίου 2018 256
Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων της Π.Ε. Ιωαννίνων από 01-11-2018 έως 31-12-2018 06 Νοεμβρίου 2018 266
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μετεγκατάσταση και επέκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, Λωρίδα Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας»«ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ Α.Ε.» 05 Νοεμβρίου 2018 171
Ανακοίνωση αποφάσεων της 36ης/02-11-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 05 Νοεμβρίου 2018 224